Simona Penciu, Payroll Manager, Contexpert

În decembrie, angajatorii români au tendinţa de a le acorda tuturor salariaților tichete cadou, în locul primelor obişnuite. Motivul principal este  regimul fiscal mai avantajos pentru acest bonus, adică impozitarea cu 16%. Există, însă, riscul, ca aplicarea impozitului de 16% să fie o capcană.

Considerăm că este corectă aplicarea impozitului pe salarii de 16%, care decurge din art. 55 alin (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: „sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică ce desfășoară o activitate în bază unui contract individual de muncă sau a unui stătut special prevăzut de lege, indiferent de perioadă la care se referă, denumirea veniturilor ori de formă sub care se acordă.“

Se plătesc sau nu contribuţii sociale?

Problema în discuție este dacă se datorează sau nu contribuțiile sociale.  În Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este menționat la art.296 indice 15 lit. o) este menționat faptul că tichetele cadou acordate potrivit legii nu se cuprind în bază lunară a contribuțiilor sociale obligatorii. Potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările și completările ulterioare, tichetele cadou acordate salariaţilor se pot utiliza pentru cheltuieli sociale. În data de 9 iulie 2013, Înalta Curte de Casație și Justiţie a stabilit, prin Decizia nr. 6051/2013 cu privire la tratamentul fiscal aplicabil tichetelor cadou, excepţia prin care tichetele cadou pot fi considerate cheltuieli sociale, deci pentru care nu se datorează contribuții sociale. Însă trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii. Prima condiţie este ca tichetele cadou să aibă rolul de a ajuta salariatul când acesta este nevoit să suporte cheltuieli mai mari decât în mod obișnuit, fiind condiţionate de apariția unui eveniment care, în principiu, nu ține de persoana angajatului (înmormântare, boală, naştere etc). A doua condiţie este ca tichetele cadou să fie ocazionale. A treia condiţie este ca aceste obligații să fie asumate de angajator, dar nu prin contract de muncă sau printr-un statut special prevăzut de lege. A patra condiţie este să fie diferenţiate între beneficiari, pentru că sunt acordate pentru situaţii particulare. 

 Analizând fiecare condiţie mai sus menționată, putem concluziona că acordarea de către angajator a tichetelor cadou către toți angajații, cu ocazia Sărbătorilor, nu se regăseşte în excepția mai sus menționată, iar pentru avantajul acordat se datorează contribuții sociale. În concluzie, tichetele cadou acordate salariaților cu ocazia Sărbătorilor de iarnă reprezintă venituri de natură salarială care se impozitează cu cotă de 16% și se cuprind în bază lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii, conform Deciziei Nr. 6051/ 2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în ședința publică din 9 iulie 2013 cu privire la tratamentul fiscal aplicabil tichetelor cadou.