Cum se calculează pensia

„La încetarea contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariații Băncii Naţionale a României beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.”, se arată pe site.

Ce pensii primesc cei care au lucrat mai puțin de 6 ani la BNR

”În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel:

  • 5 ani – 10 salarii;
  • 4 ani – 8 salarii;
  • 3 ani – 6 salarii”, informează bnr.ro.

Ce pensii au cei din funcțiile de conducere ale băncii

Potrivit declarațiior de avere publicate pe site-ul oficial al BNR, Mugur Isărescu, guvernatorul băncii are o pensie de 136.224 lei anual.

În declarația de avere a prim-viceguvernatorului Florin Georgescu nu este trecută o pensie din partea BNR.

Cei doi viceguvernatori ai BNR, Leonardo Badea și Eugen Nicolăescu nu au trecut nimic la rubrica venituri din pensii.