Prima de la stat reprezintă suma primită din partea statului român de către o persoană fizică ce a încheiat un contract de economisire-creditare pentru domeniul locativ cu o bancă pentru locuințe și care a efectuat, în baza acestui contract, depuneri anuale.
Atenție, însă, prima de stat se eliberează clientului la finalul perioadei de economisire și doar după ce este verificată îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acesteia.
Ce înseamna aceasta? Pentru a intra in posesia primei de la stat fiecare client trebuie să facă dovada faptului că este utilizată doar în scop locativ, adică pentru achiziționare de centrală termică, gresie, faianță, geamuri termopan, pentru construcția locuinței, achiziția locuinței etc.
Cei interesați trebuie să știe că prima de stat se acordă în cuantum de 25% din valoarea depunerilor anuale efectuate de fiecare client. Totuși, aceasta nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 250 de euro pe an, spun reprezentanții BCR Banca pentru Locuințe.
Un client chiar dacă are încheiate mai multe contracte de economisire-creditare, poate primi prima de la stat pentru fiecare dintre ele, însă valoarea totală a primei nu poate depăși echivalentul în lei a 250 euro.
Prima de la stat se acordă tuturor persoanelor fizice, fie că sunt majore sau minore, cu cetățenie română si cu domiciliul stabil în România, care au încheiat un contract de economisire-creditare pentru domeniul locativ cu o bancă pentru locuințe și care au efectuat, în baza acestui contract, depuneri anuale în conturile lor de economii.
 
Cum ajung banii din bugetul statului în conturile clienților
 
Statul român sprijină sistemul de economisire-creditare pentru domeniul locativ, ca mecanism de finanțare a sectorului imobiliar, cu scopul de a dezvolta domeniul locativ din țara noastră.
Programul privind asigurarea primelor de stat pentru economisirea-creditarea în sistem colectiv este derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de autoritate de implementare.
În fiecare an, BCR Banca pentru Locuințe transmite către MDRAP solicitarea de primă de stat pentru beneficiarii care au economisit în anul precedent. MDRAP verifică solicitările anuale și asigură formalitățile necesare în vederea decontării sumelor și plata de la bugetul statului, respectiv, bugetul MDRAP.
După ce se încasează prima de la stat, BCR Banca pentru Locuințe alocă fiecărui client în contul de economisire contravaloarea primei aferentă economiilor anuale.

.Menționăm că BCR Banca pentru Locuințe a încasat integral prima de la stat pentru anul 2013 și astfel, până la sfârșitul săptămânii, clienții Băncii pentru Locuințe o vor primi în conturile de economisire.