Rambursările de TVA intracomunitară pot ajunge la zeci sau chiar sute de mii de euro. Totuși, de multe ori firmele renunţă la recuperarea banilor fie din necunoașterea legislației, fie din cauza birocrației. 2014 este ultima şansă pentru companiile care vor să-şi mai recupereze sumele pentru că, potrivit legii, rambursările de TVA intracomunitară pentru facturi emise în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2013 inclusiv, care nu au fost achitate total/parțial până la data solicitării mai pot fi soluţionate doar dacă cererile  sunt depuse până cel târziu pe 30 septembrie. Începând din acest an, cererile de rambursare vor fi acceptate de ANAF numai dacă sunt depuse până pe 30 septembrie a anului în curs pentru anul anterior.

Pot beneficia de rambursarea TVA intracomunitară persoanele impozabile stabilite în România, care efectuează importuri de bunuri şi achiziţii de bunuri sau servicii în alt stat membru dacă: au fost înregistrate în scopuri de TVA în România, în perioada de rambursare înscrisă în cerere (art. 153 din Codul fiscal), iar documentele justificative care probează valoarea TVA de rambursat din alt stat membru sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA. Cererea de rambursare se depune electronic la ANAF, iar perioada maximă pentru care se poate solicita rambursarea este un an calendaristic. Informațiile din cerere și eventualele informații suplimentare trebuie furnizate în limba stabilită de statul membru de rambursare. În cazul în care cererea  vizează o perioadă mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, se poate solicita rambursarea doar dacă cuantumul TVA este mai mare de 400 de euro. În cazul în care cererea este aferentă unui an calendaristic sau unei perioade rămase dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro.

Odată cu cererea de rambursare se vor atașa și copii ale facturilor/ documentelor pentru achizitii a căror bază de impozitare de pe o factură/document de import este de cel puțin 1.000 euro şi de cel puțin 250 euro în cazul achizițiilor de combustibil. Orice stat membru are obligația de a comunica solicitantului decizia sa de aprobare sau respingere a cererii în maximum patru luni.

Tipurile de cheltuieli pentru care se poate solicita rambursarea TVA din state membre UE sunt pentru: combustibil, închiriere de mijloace de transport sau alte cheltuieli legate de transport, taxe rutiere, taxa de drumuri, cheltuieli de deplasare, cazare, servicii de catering și restaurant, acces la târguri și expoziții, cheltuieli pentru produse de lux, activități de divertisment și spectacole, altele achizitii de bunuri sau servicii. ANAF va verifica cererea de rambursare (318) transmisă electronic, și dacă sunt îndeplinite toate condițiile îi va  atribui un număr de referinţă şi o va transmite, tot electronic, autorităţii competente din statul membru. Este foarte important ca procesul de recuperare să fie demarat cât mai devreme, pentru ca orice eventuală eroare să fie corectată la timp. Declarația nu primește număr de referință până când nu sunt îndeplinite toate condițiile și orice întârziere poate duce la depășirea termenului-limită și la pierderea dreptului de recuperare a sumelor.

Paula Dragu, Partener Contexpert Consulting