Ministerul vrea să le acorde astfel fermierilor un sprijin pentru cultura de tomate în spații protejate, potrivit unui proiect de Hotărâre a Guvernului.

“Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 233.190 mii lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei 50.000 mii euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, arată documentul consultat de Capital.

Resursele financiare necesare implementării ajutorului de minimis regmelentat de proiectul de hotărâre se încadrează în limitele de cheltuieli comunicate pentru bugetul pe anul 2019 și perspectiva 2020-2022.

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii speră ca acordarea ajutorului reglementat va duce la sporirea interesului producătorilor agricoli în dezvoltarea exploatațiilor agricole precum și la înființarea unor centre de colectare a producției de legume.

O suprafață de teren cultivată cu tomate în spații protejate poate face obiectul schemei de ajutor de minimis o singură dată pe an.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de tomate, solicitantii trebuie să îndeplinească mai multe criterii cumulative de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1.000 mp; să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp; să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să facă dovada producției realizate.

“De asemenea, prin proiectul de act normativ se prevede interdicția acordării ajutorului de minims solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data de 1 ianuarie a anului de cerere, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare cumpărare”, se mai arată în document.

 

Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate a început în anul 2017 și a continuat și în anul 2018.

Din datele comunicate de Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a Municipiului București și centralizate la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a rezultat că în anul 2017 au beneficiat de program un număr de 8.026 producători agricoli, din care înscriși în ciclul I de producție un număr de 4.397 producători. Suma plătită în anul 2017 a fost de 108.201.716 lei (echivalentul a 23,52 milioane euro).

În anul 2018 sunt înscriși în program un număr de 16.550 producători agricoli, din care pentru Ciclul I de producție un număr de 10.946 beneficiari au fost plătiți cu suma de 151.031.813 lei, echivalentul a 32,83 milioane euro. Pentru Ciclul II de producție, care se încheie la data de 20 decembrie 2018, se estimează un număr de 5.400 beneficiari ceea ce înseamnă că ajutorul de minimis ce va trebui acordat va fi de circa 16,2 milioane euro.

“Creșterea numărului de solicitanți în al doilea an de implementare arată interesul fermierilor pentru accesarea schemei, cu toate că măsura de sprijin a fost o noutate pentru sectorul legume-fructe”, spun autorii proiectului de act normativ.

Cei mai mulți producători beneficiari ai programului se regăsesc în bazinele legumicole consacrate care asigură aprovizionarea cu tomate proaspete și de calitate pentru marile orașe.

Județele unde s-au înregistrat cei mai multi beneficiari sunt: Olt, Galați, Giurgiu, Dolj, Buzău, Teleorman și Ilfov, corespunzătoare Regiunilor Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est.

În anul 2017 producția totală de tomate a crescut cu 8% față de anul 2016. De asemenea, creșterea randamentului la hectar cu 11% demonstrează că producătorii agricoli au conştientizat necesitatea asigurării consumului intern al populației din produse autohtone.

La nivelul României, consumul de legume mediu anual pe locuitor se situează în jurul valorii de 158,5 kg, din care tomate 38,4 kg, ceea ce reprezintă 24,22 % din consumul total de legume.

În trimestrul IV al anului 2017, respectiv lunile octombrie, noiembrie, decembrie, schimburile comerciale cu tomate au avut o scădere cu 1,55% față de anul 2016.

În vederea comercializării în comun a producției de tomate realizate precum și pentru asigurarea unui venit constant, în perioada 2017-2018 au fost constituite 32 cooperative pentru sectorul legumicol în judeţele Olt, Galați, Giurgiu, Dolj, Constanţa, Ialomiţa, Teleorman, Bacău, Bihor, Cluj, Covasna, Mureş, Neamţ, Suceava, Vrancea. De asemenea, au fost recunoscute de MADR două grupuri de producători in judetele Bihor și Hunedoara.