În 2011, dezvoltarea casei de avocatură s-a realizat prin extinderea portofoliului de clienţi şi creşterea numărului şi complexităţii proiectelor derulate. Noi companii din ţară şi de peste hotare au completat portofoliul de clienţi din marile oraşe ale țării, dar şi state precum Austria, S.U.A., Turcia, Olanda, Polonia sau Spania.
Cele mai importante proiecte au vizat atribuirea unor contracte sectoriale din domeniul petrolier cu o valoare cumulată de peste 400 milioane de euro, atribuirea unor contracte de furnizare a turbinelor eoliene de peste 200 milioane de euro sau atribuirea unui contract de lucrări finanţat din fonduri europene de peste 10 milioane de euro.
În domeniul litigii şi arbitraj casa de avocatură a obţinut recent anularea unor decizii succesive de excludere a unui ofertant din cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de lucrări din domeniul infrastructurii de interes naţional, cu o valoare estimată de peste 100 milioane de euro.
Decizii similare au fost obţinute şi pentru alte companii din sectoarele utilităţi, alimentar sau energie. Totodată, echipa de avocaţi a obținut rezultate în eliminarea unor cerinţe restrictive din documentaţiile de atribuire a unor
contracte din domeniile consultanţă tehnică, utilităţi, energie sau alimentar.
În ceea ce priveşte litigiile comerciale, firma a obţinut o decizie arbitrală definitivă şi irevocabilă privind recuperarea unei creanţe în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro rezultate din executarea unui contract de tip FIDIC, având ca obiect reabilitarea unei staţii de epurare a apei reziduale.
În  privința executării contractelor comerciale, echipa de avocaţi a fost recuperat pe cale amiabilă a unui debit de peste 600.000 lei, rezultat din executarea unui contract de tip Phare.