Finanțarea face parte din Programul Regional Cadru BERD de Co-finanțare a Fondurilor de Coeziune UE (R2CF) și va fi utilizată pentru a co-finanța programul regional de investiții al companiei împreună cu Fondul UE de Coeziune în valoare de 118,9 milioane de euro pentru modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.
Împrumutul BERD va co-finanța extinerea și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și de tratare a apelor uzate și construirea de noi facilități în șapte orașe și două comune din Județul Timiș situat în vestul României.
Investiția va îmbunătății calitatea serviciilor de alimentare cu apă și cele de canalizare și va oferi companiei Aquatim S.A. posibilitatea de a reduce pierderile de apă și de optimiza costurile de operare.