Între aprilie-iunie 2011, rata investiţiilor brute făcute de companiile non-financiare din zona euro (EA17) a scăzut de la 21% în primele trei luni ale anului, la 20,9%.
De asemenea, în UE27, rata investiţiilor brute făcute de companiile non-financiare a crescut la 20,3%, comparativ cu 20% în primul trimestru din 2011. În același timp, cota de profit a corporaţiilor, excepție făcând sectorul financiar, a fost de 37,1% în trimestrul doi din 2011, față de 37,3% în trimestrul precedent.
În zona euro (EA17), cota de profit a corporaţiilor, cu excepţia sectorului financiar, s-a menţinut la 38,2% în perioada aprilie-iunie 2011.
Pe de altă parte, rata de economisire a gospodăriilor în EA17 şi EU27 a crescut în trimestrul doi din 2011, iar rata investiţiilor populaţiei a rămas aproape neschimbată, potrivit acelorași date Eurostat.
Astfel, în perioada aprilie-iunie 2011, rata de economisire în EU27 era de 12,6% din venituri, comparativ cu 11,9% trimestrul unu al anului. De asemenea, în zona euro, rata de economisire era de 13,9% din venituri, comparativ cu 13,6% în perioada ianuarie-martie 2010.