În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (0,93%, respectiv -1,20%).

Potrivit datelor INS, faţă de trimestrul III 2010, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a avut o creştere mai accentuată în construcţii (8,42%), distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (7,32%) şi hoteluri şi restaurante (6,58%). Scăderi semnificative s-au înregistrat în învăţământ (-12,11%), industria extractivă (-9,55%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-9,12%).

În construcţii, creşterea costului orar al forţei de muncă a fost determinată de diminuarea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent (-8,3%), fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al IV-lea al fiecărui an, cauzat de condiţiile meteorologice nefavorabile. De asemenea, în învăţământ, scăderea costului orar al forţei de muncă a fost determinată de creşterea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent (20,4%), fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al IV-lea al fiecărui an, cauzat de reînceperea şcolilor.

Datele INS arată că în trimestrul IV 2010, creşterea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 0,96%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 0,66%. Creşterile înregistrate de cele două componente – pentru indicii în formă brută (neajustată) – au fost de 0,99% şi respectiv 0,70%.

Comparativ cu trimestrul IV 2009, cele mai mari rate anuale de scădere ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în învăţământ (-22,33%), administraţie publică (-19,21%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-19,09%) şi sănătate şi asistenţă socială (-18,01%), cauzate de diminuările salariale aplicate de la jumătatea anului 2010. Cele mai mari creşteri s-au înregistrat în informaţii şi comunicaţii (14,40%), distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (8,49%) şi industria prelucrătoare (8,24%).

Scăderea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 1,26%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 1,25%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat scăderi de 1,03%, respectiv 1,02%.

Te-ar putea interesa și: