Din categoria co-asiguraţilor fac parte soţul, soţia sau părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.
 
Menţiunea este făcută la articolul 156 şi spune că "în situaţia în care venitul impozabil lunar al persoanei asigurate depăşeşte dublul salariului minim brut pe  ţară, persoana asigurată va plăti contribuţia de asigurări  obligatorii de sănătate în cota corespunzătoare pentru asigurat, aplicată la salariul minim
brut pe ţară, lunar, pentru fiecare persoană co-asigurată".

"În situaţia în care venitul impozabil al persoanei asigurate este sub cel menţionat  contribuţia de asigurări obligatorii de sănătate în cota corespunzătoare pentru asigurat, aplicată la salariul minim brut pe ţară, lunar, se plăteşte din bugetul de stat".
Orice salariat poate avea maximum trei co-asigurati, si pentru fiecare va plati procentul de 5,5% calculat la salariul minim pe economie.

Această măsură este menită să acopere o parte din deficitul bugetului public de sănătate, de aproape 3 miliarde de lei, alături de alte două propuneri: dublarea taxei de viciu şi directionarea unor sume din taxa RCA către medicina de urgenţă.