Sonda va fi amplasată în extravilanul satului Seleuş, judeţul Mureş.

Contractul, în valoare finală de 13,966 milioane de lei, fără TVA, a fost atribuit prin licitaţie deschisă societăţii Foraj Sonde SA, pe criteriul preţului cel mai scăzut.

Conform anunţului din SEAP, obiectul contractului vizează efectuarea de lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda de explorare 20 Laslău. Valoarea iniţială, estimată, fără TVA, a fost de 14,268 milioane de lei, din care suma aferentă procentului de diverse şi neprevăzute s-a ridicat la 1,297 milioane de lei. Procentajul aferent cheltuielilor diverse şi neprevăzute astfel cum acestea au fost definite de proiectant în devizul general este de 10%.

Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice şi nu poate fi subcontractat.

SURSA: Agerpres