În urma licitaţiei organizate de ANCOM în anul 2012, au rămas neadjudecate 1 bloc de 2 x 5 MHz în banda de 800 MHz în subbenzile de frecvenţe pereche 791-796 MHz / 832-837 MHz şi 8 blocuri de 2 x 5 MHz în banda de 2600 MHz FDD în subbenzile de frecvenţe pereche 2530-2570 MHz /2650-2690 MHz.
Autoritatea a elaborat un chestionar care se adresează tuturor furnizorilor potenţial interesaţi de dobândirea drepturilor de utilizare a unora dintre cele 9 blocuri de frecvenţe, prin intermediul căruia doreşte să afle opinia industriei privind modul şi condiţiile de acordare a acestor blocuri, precum şi intenţiile operatorilor existenţi pe piaţă sau a unor potenţiali nou intraţi în ceea ce priveşte participarea la o eventuală procedură de selecţie competitivă pentru alocarea spectrului disponibil.

Astfel, cei interesaţi sunt invitaţi să îşi exprime părerea asupra necesităţii şi oportunităţii organizării unei proceduri de selecţie competitive pentru alocarea blocurilor de frecvenţe, a tipului de procedură, a orizontului de timp pentru aceasta şi a condiţiilor sau restricţiilor asociate procedurii de selecţie. Opiniile şi intenţiile exprimate cu ocazia acestei consultări vor servi la fundamentarea deciziei ANCOM privind acordarea celor 9 blocuri de frecvenţe.
“Vom oferi din nou celor interesaţi oportunitatea de a câştiga un spectru valoros care le va permite să ofere pieţei din România servicii de comunicaţii mobile pentru care există o cerere din ce în ce mai mare. Gradul de utilizare a internetului mobil de bandă largă creşte constant, iar veniturile obţinute din furnizarea acestor servicii au înregistrat cea mai spectaculoasă creştere în primul semestru al anului trecut, de 45%”, a declarat Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM.

ANCOM invită toate persoanele interesate să transmită răspunsuri la întrebările din chestionarul publicat pe pagina de internet a ANCOM, aici, până cel târziu la data de 18.02.2014, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa [email protected]