Comisia internă, numită prin ordin al ministrului Economiei, împreună cu consultanţii care acordă serviciile de asistenţă juridică în cadrul acestui proces, respectiv Societatea Civilă de Avocaţi Muşat şi Asociaţii vor proceda la analizarea documentelor de participare şi a ofertei de intermediere, în condiţiile caietului de sarcini pus la dispoziţia tuturor ofertanţilor.
Următoarele etape principale ale procesului de selectare a intermediarului ofertei publice secundare de vânzare a pachetului de 15% acţiuni emise de C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA derulată de Ministerul Economiei prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sunt: desfăşurarea operaţiunilor pentru analiza documentelor de participare, evaluarea ofertei tehnice si financiare depuse si desemnarea intermediarului în condiţiile precizate în caietul de sarcini şi negocierea contractului de intermediere şi semnarea acestuia.
Procesul de selectare, prin licitaţie, a intermediarului (societate de servicii de investiţii financiare/instituţie de credit/sindicat de intermediere) ofertei publice secundare de vânzare a pachetului de 15% acţiuni emise de Transelectrica a debutat prin publicarea în data de 9 septembrie 2011 a anunţului publicitar în două publicaţii interne şi într-o publicaţie internaţională de profil, precum şi pe site-ul oficial al instituţiei.