Consiliul Concurentei analizeaza operatiunea de concentrare economica realizata de catre SC AGIP Romania SRL Bucuresti prin preluarea controlului unic direct asupra unui numar de zece statii de distributie carburanti si active conexe detinute de SC MOL Romania Petroleum Products SRL Cluj-Napoca.

In conformitate cu prevederile Legii concurentei, dobandirea controlului de catre AGIP asupra statiilor de distributie carburanti detinute anterior de MOL este o concentrare economica ce indeplineste conditiile prevazute de lege. In consecinta, aceasta operatiune este supusa controlului, fiind notificata Consiliului Concurentei.

Potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei, pentru analiza compatibilitatii lor cu un mediu concurential normal, operatiunile de concentrare economica ce depasesc pragurile valorice prevazute in acest act normativ.

Acestea sunt indeplinite daca cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati intr-o operatiune de concentrare economica depaseste echivalentul in lei a 10.000.000 euro si exista cel putin doi agenti economici implicati in operatiune care sa realizeze pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 euro.

Autoritatea romana de concurenta va evalua aceasta concentrare economica in scopul stabilirii compatibilitatii acesteia cu un mediu concurential normal, in conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice.

O decizie cu privire la aceasta operatiune urmeaza a fi luata, conform prevederilor legale, in termen de 30 de zile de la data la care notificarea contine toate informatiile complete.

Sursa: Consiliul Concurenţei