Weatherford va contribui cu portofoliul său de servicii de finalizare multifază a forajelor (multistage completions), cu capacitățile regionale de producție și cu lanțul său de aprovizionare, iar Schlumberger va transfera accesul la tehnologiile sale de suprafață și de foraj, la procesele sale operaționale eficiente și la fluxul avansat de activitate de geo-inginerie.

Weatherford este o companie multinațională din sectorul petrolier ce furnizează echipament și servicii folosite în foraj, evaluare, finalizare a forajelor, producție și intervenție asupra puțurilor de petrol și gaze naturale.

Schlumberger activează în domeniul produselor și serviciilor petroliere ce oferă tehnologie, soluții informative și management integrat al proiectului pentru clienții din sectorul petrolului și gazelor naturale. Activitatea Schlumberger este axată în principal pe evaluarea zăcămintelor, servicii de foraj, producție și alte tehnologii de foraj și în legătură cu zăcămintele, în plus față de activitatea grupului Cameron.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea de observaţii şi puncte de vedere de la întreprinderile terţe, referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza afectează sau poate afecta concurenţa pe piaţă.