Avizul CESE reprezintă viziunea societății civile europene organizate privind Viitorul Uniunii Europene, înainte de întâlnirea la nivel înalt de la Sibiu, din luna mai. Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al UE format din reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai altor grupuri de interese. CESE transmite avize pe probleme europene către Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European, acționând, astfel, ca o punte între instituțiile europene cu rol de decizie și cetățenii UE.

 

„Camera de Comerț și Industrie a României susține și promovează, asemeni CESE, creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare, precum și în oferta de competențe și infrastructură necesare pentru ca UE să-și valorifice avantajele competitive”, a declarat dl. consilier Mihai Ivașcu.

 

Avizul Comitetului Economic și Social European susține, printre altele, necesitatea creșterii convergenței între regiuni și/sau statele membre, promovarea comerțul liber, echitabil și durabil în cadrul unui sistem multilateral, reformarea organizației Mondiale a Comerțului precum și incluziunea tinerilor pe piața forței de muncă.

 

De asemenea, CESE susține că organizațiile reprezentative ale societății civile au un rol vital în dezvoltarea proiectului european.

 

Uniunea deține cea mai mare piață unică din lume și a doua cea mai utilizată monedă. Este cea mai mare putere comercială și realizează 16,5% din importurile și exporturile de la nivel mondial.