Acţionarii minoritari ai Rompetrol Rafinare (RRC) cer KazMunaiGaz (KMG) ca oferta de preluare integrală să ia în considerare cel mai mare preţ plătit de compania din Kazahstan la achiziţia titlurilor grupului. Rompetrol acuză Asociaţia Investitorilor de manipulare.

„Grupul de acţionari minoritari RRC consideră că afirmaţiile apărute recent în presă referitoare la «preţul mult mai mic» plătit de KazMunaiGaz în iunie pentru ultima tranşă de 25% sunt neadevărate. Aceste declaraţii se încadrează în lipsa de transparenţă specifică companiei dupa preluarea din 2007, precum şi în atitudinea ostilă faţă de investitorii minoritari care au susţinut RRC de-a lungul timpului prin investiţii directe sau indirecte. Tranzacţia din 2009 este o reglare a tranzacţiei de preluare din 2007, printr-o opţiune de tip put/call, practică des întâlnită în tranzacţiile de asemenea amploare”, se arată într-un comunicat al minoritarilor.

Astfel, acţionarii minoritari cer ca oferta publică de preluare să fie realizată la un preţ de achiziţie care să ia in consideraţie cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care ofertantul a acţionat în mod concertat pentru achiziţia indirectă a acţiunilor Rompetrol Rafinare.

„Acţionarii minoritari au prezentat date din raportul KMG pentru 2007 şi cel al auditorului Ernst&Young aferent primului semestru din 2009, din care concluzionează că societatea de stat din Kazahstan a plătit circa 1,7 miliarde dolari pentru 100% din capitalul grupului Rompetrol. KazMunaiGaz a preluat, în 2007, 75% din acţiunile grupului Rompetrol – acţionarul majoritar la RRC -, fondat de omul de afaceri Dinu Patriciu, şi restul titlurilor, de 25%, în iunie 2009.

Totodată, investitorii precizează că tranzacţia din contractul de preluare include o prevedere potrivit căreia KazMunaiGas va rămâne cu o deţinere de 42% la RRC dacă nu va răscumpăra obligaţiunile, caz în care participaţia majoritară va reveni statului român. Conversia obligaţiunilor în acţiuni va fi realizată la un preţ de peste 0,115 lei.

„Rezultă în mod evident că valoarea acţiunii nu este cea pe care prin metode diverse acţionarii majoritari încearcă să o acrediteze prin varii mijloace. (…) A afirma ca preţul ultimei tranzacţii este nesemnificativ poate intra sub incidenţa falsului în declaraţii, atât timp cât este clar evidenţiat în rapoartele de audit ale grupului că acesta este doar preţul unei opţiuni comerciale ca parte a tranzacţiei de preluare”, concluzionează minoritarii.

CNVM a respins la 22 octombrie documentele ofertelor de preluare de la Rompetrol Rafinare şi Rompetrol Well Services şi a solicitat ofertantului o nouă documentaţie care să fie realizată de un evaluator independent.

Potrivit legislaţiei pieţei de capital, acţionarii care deţin mai mult de 33% din acţiunile unei companii listate trebuie să deruleze o ofertă de preluare a acţiunilor pe care nu le controlează, în termen de două luni după ce au atins acest prag.

Rompetrol se apără

Reprezentanţii grupului Rompetrol susţin că Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital (AIPC) este „un grup de presiune” care încearcă să manipuleze piaţa de capital, întrucât cere utilizarea unor formule diferite pentru stabilirea preţului în oferte de preluare, în funcţie de interesul de moment.

„Cerinţa de joi a AIPC este un ultim exemplu al abordării sale neprofesionale şi manipulative. În cazul societăţii Mangalia, AIPC a cerut aplicarea metodei activului net corectat. În cazul Rompetrol Rafinare, AIPC solicită utilizarea metodei comparaţiilor de piaţă, după ce cu puţin timp în urmă acuza neaplicarea metodei fluxurilor de numerar actualizate, dovedind o evidentă inconsecvenţă în abordare”, se arată într-un comunicat al grupului Rompetrol remis agenţiei Mediafax.

AIPC a propus Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare să desemneze un evaluator independent care să stabilească preţurile pentru ofertele de preluare de la Rompetrol Rafinare (RRC) şi Rompetrol Well Services (PTR), pentru a nu mai fi amânată lansarea operaţiunilor. Asociaţia a solicitat utilizarea metodei comparaţiei cu multiplii plătiţi la bursa de la New York pentru primele trei-cinci companii, în funcţie de capitalizarea bursieră, din domeniul petrolier.

„Astfel de solicitări nu pot fi luate în considerare, atât din prisma inconsecvenţei lor, cât şi a necesităţii respectării principiului independenţei evaluatorului, principiu statuat atât de normele CNVM, cât şi de regulile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR). Menţionăm că în raportul de evaluare din cadrul documentaţiei de ofertă depus la CNVM în data de 9 octombrie, evaluatorul a aplicat metoda comparaţiilor de piaţă, raportându-se la societăţi similare listate pe pieţe de capital dezvoltate”, se spune în comunicat.

CNVM a respins la 22 octombrie documetele ofertelor de preluare de la Rompetrol Rafinare şi Rompetrol Well Services şi a solicitat ofertantului o nouă documentaţie care să fie realizată de un evaluator independent.

Noile rapoarte urmează să fie prezentate Comisiei până la 12 noiembrie şi trebuie să cuprindă „abordarea pe bază de venit” şi calculul activului net pe acţiune pentru fiecare companie în parte. Documentaţia iniţială a fost respinsă deoarece a fost realizată luându-se în calcul activul net al întregului grup, nu separat pentru fiecare societate, cum a cerut CNVM.

Grupul petrolier menţionează că a desemnat un nou evaluator pentru rapoartele care vor fi utilizate pentru ofertele de preluare.

„Credem totuşi că metoda de evaluare pe bază de venituri dă rezultate irelevante în contextul volatilităţii actuale şi estimate a pieţei globale a petrolului, fără şanse de redresare pe termen scurt. În plus, calculul activului net individual al Rompetrol Rafinare nu respectă realitatea economică a societăţii şi este contrară practicilor din toate pieţele dezvoltate care au adoptat standardele internaţionale de raportare financiară”, potrivit Rompetrol.

Totodată, grupul susţine că unele solicitări ale AIPC au fost adoptate şi de comisarul CNVM Bogdan Chetreanu, care prin declaraţiile sale „ştirbeşte” percepţia de imparţialitate a Comisiei. Rompetrol consideră că declaraţiile celor două părţi ar fi putut influenţa creşterea semnificativă a preţului pe bursă al acţiunilor Rompetrol Rafinare, cu mult peste ritmul de creştere al indicelui BET, al celor mai lichide zece titluri de la BVB.

„Se poate pune întrebarea în mod legitim dacă nu cumva există o legătură de cauzalitate pe de o parte între acţiunile AIPC şi declaraţiile abuzive ale domnului Chetreanu, şi pe de altă parte faptul că preţul acţiunilor Rompetrol a crescut cu 260% de la începtul anului, în condiţiile în care indicele BET a crescut cu 51%, iar societatea a raportat pierderi de 108 milioane dolari la nouă luni, aşa cum rezultă din rapoartele transmise pieţei în conformitate cu reglementările legale în vigoare”, se menţionează în comunicat.

La finele lunii septembrie, comisarul CNVM spunea că preţul din oferta de preluare la Rompetrol Rafinare ar trebui să fie de aproape 0,2 lei pe acţiune, pe când la bursă cotaţiile erau uşor sub 0,06 lei.

Grupul se aşteaptă ca, în calitatea sa de arbitru imparţial al pieţei de capital şi de garant al legii aplicabile în domeniu, „CNVM să nu cedeze presiunilor AIPC”.

Grupul Rompetrol deţine 75,32% din acţiunile Rompetrol Rafinare şi 51% din titlurile Rompetrol Well Services. Grupul este controlat integral de compania de stat din Kazahstan KazMunaiGaz.

Potrivit Rompetrol, KazMunaiGaz a transferat grupului, din 2007, fonduri de peste un miliard de dolari pentru a susţine programul de investiţii şi pentru a finanţa operaţiunile curente.

Te-ar putea interesa și: