La evaluarea impactului financiar la data de 20 iulie au fost înregistrate prejudicii de 38.377.000 lei şi abateri financiar-contabile de 659.070.000 lei, conform raportului.

Nereguli şi deficienţe de management la UNIFARM

Raportul a identificat „o serie de erori, nereguli şi deficienţe de management” în cazul Companiei Naționale UNIFARM SA.

„Prezentul Raport îşi propune să prezinte Parlamentului, cetăţenilor şi altor factori interesaţi modul de gestionare a resurselor publice în perioada stării de urgenţă, constatările Curţii de Conturi, precum şi concluziile şi propunerile ce derivă din acestea, în conformitate cu mandatul primit prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/16.04.2020, emisă în contextul încuviinţării măsurii privind prelungirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României”, este scris în raportul special „Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgenţă”.

Controlul Curţii a vizat şi Compania Naţională UNIFARM SA. În urma acestuia au fost constatate „o serie de erori, nereguli şi deficienţe de management, ce au avut drept consecinţă realizarea parţială a atribuţiilor sale, întrucât nu a asigurat corespunzător şi urgent reţeaua sanitară cu produse specifice combaterii pandemiei”.

Concluzia subliniată în raport

„În concluzie, s-a constatat că, achiziţionând de la intermediari şi nu de la producători interni sau producători/furnizori externi, aceste echipamente/materiale sanitare au fost contractate de către CN UNIFARM SA la preţuri supraestimate, fără toate aprobările necesare, fapt ce a determinat efectuarea de către Companie a unor plăţi nejustificate în valoare de 175.274.000 lei”, este scris în raport.

„Concluzia care se desprinde din cele prezentate este că resursele financiare ale CN UNIFARM SA, care constau în credite contractate special pentru starea de urgenţă, în vederea achiziţionării de produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus, au fost gestionate defectuos, atât prin efectuarea unor achiziţii de echipamente şi materiale sanitare de la firme intermediare, la preţuri supraestimate, cât şi prin efectuarea de plăţi în avans. Compania nu a asigurat corespunzător şi urgent reţeaua sanitară cu produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus”, este menționat în raport.

De asemenea, raportul mai precizează că plăţile reprezentând indemnizaţii acordate angajatorilor, precum şi indemnizaţii aferente părinţilor au fost în sumă de 3.050.156.000 lei, fiind identificate prejudicii totale de 1.633.000 lei, care provin din aplicarea eronată a cadrului legal de către entitatea verificată şi reprezintă circa 0,05% din totalul plăţilor.

Cum a acționat Guvernul României

Conform concluziilor Curţii de Conturi, „Guvernul României a acţionat rapid şi a luat, din timp, măsuri pentru limitarea răspândirii coronavirusului, astfel că declararea stării de urgenţă a făcut ca numărul de cazuri în România să fie, pe perioada restricţiilor, unul destul de scăzut, comparativ cu alte state europene (Italia, Spania, Marea Britanie), iar sistemul de sănătate să facă faţă îmbolnăvirilor”.

Trebuie menționat raportul a vizat controale şi la nivelul unităţilor aparţinând administraţiei publice locale, inclusiv a instituţiilor subordinea acestora, menţionându-se că, pe perioada stării de urgenţă, au fost utilizate resurse pentru prevenirea şi combaterea răspândirii coronavirusului în valoare totală de 1.523.679.000 lei.

„În urma efectuării misiunii „Controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgenţă”, concluzia generală este că, în majoritatea cazurilor, modul de utilizare şi administrare a resurselor şi fondurilor publice utilizate în prevenirea şi combaterea pandemiei COVID-19 de către unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile din subordinea acestora verificate de camerele de conturi a fost în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative aferente stării de urgenţă, cu excepţia deficienţelor sistemice şi a abaterilor de la normele legale identificate în anumite cazuri, cu ocazia controalelor efectuate”, este transmis în raport.