În timp ce aceste cuvinte se regăsesc în prima pagină a publicaţiilor de afaceri de ani de zile, pe poziţii prioritare în agenda managementului companiilor se află administrarea portofoliului de produse, producţia, managementul capitalului de lucru sau logistica şi achiziţiile.  Discutăm în permanenţă cu managerii companiilor din portofoliul de clienţi Bancpost, iar preocupările lor principale sunt identificarea soluţiilor pentru dezvoltarea bazei de clienţi, diversificarea pieţelor de desfacere, optimizarea proceselor de planificare şi control sau gestiunea fluxurilor de numerar. Aici credem noi că băncile trebuie să-şi facă loc, la vârful agendei de afaceri a managementului companiilor, în zona optimizării fluxurilor de numerar şi în cea de tranzacţionare. Băncile trebuie să facă acest lucru prin produse specifice şi nu doar prin activitatea de creditare. 
Pentru a-şi atinge obiectivele, o companie are nevoie de un parteneriat cu o instituţie bancară care să-i înţeleagă nevoile specifice. De fapt, aceasta înseamnă până la urmă competenţa, să înţelegi afacerea clientului. Corporate Transaction Banking înseamnă activitate bancară bazată pe detalii, pe cunoaşterea particularităţilor domeniului de activitate şi flexibilitate în implementarea soluţiei potrivite.
În activitatea noastră ne-am întâlnit cu multe situaţii în care un client exportator dorea să-şi extindă activitatea prin încheierea unui nou parteneriat şi avea nevoie de fonduri suplimentare. La prima vedere, soluţia ar fi fost accesarea unei linii de credit, însă structura garanţiilor reprezenta uneori o problemă – erau insuficiente. Soluţia potrivită, reală, bazată pe atenţie la detaliu şi cunoaşterea în amănunt a afacerii clientului, este de fapt factoring de export. Pentru clientul Bancpost, răspunsul primit a însemnat acoperirea necesarului de capital de lucru, fără garanţii suplimentare, doar în baza cesiunii facturilor de export. În plus, clientul a beneficiat, pe lângă finanţare, şi de servicii adiţionale: analiza bonităţii partenerilor externi, colectarea şi administrarea creanţelor provenite din contractele de export şi acoperirea riscului de neplată. Soluţiile potrivite sunt la îndemână.
Însă, în afaceri, ca şi în viaţă, una sau mai multe condiţii trebuie îndeplinite. În Corporate Banking şi în zona specifică de Corporate Transaction Banking, există o singură condiţie: competenţa.
Ela BreazuDirector Executiv Corporate Transaction Banking
 Bancpost Corporate Banking, prin divizia sa de Corporate Transaction Banking, pune la dispoziţia companiilor produse şi servicii de trade finance, factoring, programe de finanţare IFC/BEI/BERD, cash management şi hedging.