ANRE a supus dezbaterii publice, în regim de urgenţă, un proiect de ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr.72/2013, cu modificările ulterioare. "Membrii ACUE îşi exprimă surprinderea şi, totodată, îngrijorarea faţă de decizia ANRE de a schimba, din nou, intempestiv, legislaţia secundară în timpul perioadei de reglementare, fără o consultare prealabilă corespunzătoare cu operatorii şi fără analiza tuturor efectelor asupra pieţei de energie şi, implicit, a consumatorilor", se arată în sursa citată.

Reguli schimbate în timpul jocului

"La fel ca şi ordinul prin care a fost redusă rata reglementată a rentabilităţii anul trecut, nici acest document nu a fost supus dezbaterii publice conform termenelor legale şi nici nu este însoţit de un studiu de impact. Potrivit normelor în vigoare, tarifele de distribuţie pot varia de la un an la altul, în termeni reali, cu cel mult 10% pentru fiecare dintre tarifele specifice de distribuţie şi cu 7% pentru tariful mediu ponderat", susţin reprezentanţii ACUE.

Potrivit acestora, ordinul ANRE aprobat luni, 7 decembrie, precizează că limitarea impusă variaţiei tarifelor de distribuţie de la un an la altul se referă doar la creşterea acestor tarife. "Astfel, reglementatorul vrea să elimine din legislaţie plafonul cu care poate diminua anual tarifele de distribuţie, în condiţiile în care a anunţat deja că intenţionează să reducă tarifele de distribuţie cu procente între 5 şi 16% pentru anul viitor, dar păstrează pragul privind majorările, în scopul protejării utilizatorilor reţelelor. În plus, aceste procente anunţate public de către ANRE sunt stabilite netransparent, fără consultarea operatorilor de distribuţie, ale căror calcule diferă de cele ale reglementatorului", se mai precizează în comunicat.

Consumatorii câştigă la factură, dar pierd la calitatea serviciilor

Membrii ACUE consideră că o astfel de modificare bruscă a reglementărilor va afecta semnificativ activitatea operatorilor de distribuţie, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul reducerii ratei reglementate a rentabilităţii, iar o nouă diminuare a tarifelor din domeniu va avea un impact important asupra programelor de investiţii în reţele, planificate pentru anii următori. ACUE atrage atenţia că, prin modul în care a promovat această modificare, ANRE nu a respectat principiile programului de măsuri 'Better Regulation' adoptat de Comisia Europeană, în scopul unei mai bune legiferări, prin organizarea unor consultări eficiente şi concrete.

În comunicat se mai precizează că Federaţia ACUE a cerut insistent, în ultimii ani, asigurarea unui cadru legal stabil şi predictibil astfel încât sectorul energetic să se poată dezvolta durabil şi echilibrat. De asemenea, ACUE a semnalat reglementatorului anumite principii şi recomandări privind modul de elaborare a normelor legale necesare funcţionării pieţei de energie, demers determinat de impredictibilitatea procesului de iniţiere a actelor normative emise de ANRE, de lipsa unei analize prealabile privind impactul asupra pieţei, precum şi de lipsa unor note de fundamentare şi a unor reale consultări publice cu privire la anumite proiecte de reglementări.

Până la difuzarea acestei ştiri, oficialii ANRE nu au putut fi contacţati.

Reprezentanţii Asociaţiei Companiilor de Utilităţi susţin că între anii 2008 şi 2014 au fost realizate investiţii semnificative în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, în valoare de 9,7 miliarde de lei. Alte 1,9 miliarde de lei au fost investite, în perioada 2008-2013, în reţelele de distribuţie a gazelor naturale în scopul întreţinerii, extinderii şi îmbunătăţirii calităţii acestora.

"În ultimii zece ani, companiile de energie electrică și gaze naturale, membre ale Federaţiei ACUE, au investit în România circa 8,7 miliarde de euro şi au realizat investiţii, în 2015, de aproximativ 600 de milioane de euro, ceea ce dovedeşte angajamentul consensual al acestora faţă de sectorul energetic românesc și, implicit, față de toți consumatorii de energie din România. Investiţii semnificative suplimentare sunt, însă, necesare în viitor pentru a îmbunătăţi calitatea reţelei şi a o aduce la nivele similare cu cea existenţa la nivel european", se mai arată în sursa citată.

Înfiinţată în mai 2012, Federaţia ACUE are aproximativ 25 de membri, cu un număr total de circa 30.000 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,4 miliarde de euro.