CE a constatat că, timp de peste cinci ani, OPCOM i-a discriminat pe comercianţii de energie electrică din afara României cu sediul în UE.

'Bursele de energie sunt indispensabile pentru funcţionarea eficientă a pieţelor de energie electrică în interesul consumatorilor. Comportamentul abuziv al OPCOM a împiedicat comercianţii din UE să participe pe pieţele spot din cadrul bursei de energie electrică din România, creând astfel o barieră artificială la intrare, ceea ce constituie o încălcare a normelor UE în materie de concurenţă. Barierele naţionale de acest tip nu numai că împiedică finalizarea unei pieţe unice a energiei, ci împiedică şi dezvoltarea de pieţe eficiente, lichide', a declarat comisarul european pentru concurenţă, Joaquín Almunia, citat în comunicat. OPCOM administrează singura bursă de energie electrică din România. Bursele de energie sunt pieţe organizate de tranzacţionare a energiei electrice, iar tranzacţionarea spot înseamnă tranzacţionarea pe termen scurt, de exemplu, în aceeaşi zi sau pentru ziua următoare.

Între 2008 şi 2013, notează CE, OPCOM a impus ca membrii pieţelor spot de energie electrică să se înregistreze în scopuri de TVA în România, refuzând să accepte comercianţii care erau deja înregistraţi în scopuri de TVA în alte state membre ale UE. Prin urmare, comercianţii din UE nu puteau intra pe piaţa angro de energie electrică din România decât prin înfiinţarea unui sediu permanent în România, ceea ce presupune costuri suplimentare şi dezavantaje organizatorice pentru comercianţii din UE în comparaţie cu cei din România. Discriminarea pe motive de naţionalitate sau loc de stabilire contravine principiilor de bază ale pieţei unice, menţionează executivul comunitar.

CE subliniază că bursele de energie joacă un rol important în furnizarea de informaţii publice privind preţurile, fapt esenţial pentru a avea preţuri transparente şi fiabile la energia electrică pe pieţele angro şi cu amănuntul. Cerinţa OPCOM privind înregistrarea în scopuri de TVA a creat o barieră artificială la intrarea pe piaţă pentru comercianţii din UE şi, în consecinţă, a redus lichiditatea pe piaţa angro a energiei electrice. Potrivit executivului comunitar, numărul de comercianţi afectaţi este semnificativ. În cadrul burselor de energie de pe pieţele comparabile, peste 50 % dintre participanţi sunt comercianţi din UE care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA la nivel local. CE consideră răspunzătoare, de asemenea, pentru această încălcare şi societatea-mamă a OPCOM, şi anume CNTEE Transelectrica S.A., care este operatorul de transport şi de sistem din România.

Înlăturarea barierelor la intrarea pe pieţele angro de energie electrică creşte lichiditatea şi stimulează concurenţa, ceea ce contribuie la scăderea preţurilor şi asigură, de asemenea, faptul că piaţa transmite semnale de preţ corecte, explică executivul comunitar. Comisia a sancţionat Transelectrica şi OPCOM cu o amendă de 1.031.000 de euro, cele două societăţi răspunzând în solidar de achitarea întregii amenzii. Cuantumul amenzii a fost stabilit pe baza Orientărilor din 2006 ale CE privind calcularea amenzilor, iar la stabilirea nivelului amenzilor s-a ţinut cont de vânzările relevante realizate de societatea în cauză în România, de gravitatea încălcării şi de durata acesteia.
Sursa: Agerpres