Pe baza temei „Reimagine Fashion – schimbarea comportamentelor pentru o modă durabilă”, ediţia din 2020 face un apel pentru idei şi proiecte pentru a îmbunătăţi impactul social şi asupra mediului al pieţei europene de modă prin dezvoltarea de noi produse, servicii şi procese şi modele inovatoare de afaceri, conform agerpres.ro

Premiul este de 50.000 de euro

Conform informațiilor oferite de către Comisia Europeană, concursul a fost deschis persoanelor, grupurilor şi organizaţiilor din statele membre UE şi din ţările asociate la programul Horizon 2020.

Fiecare dintre cele trei proiecte câştigătoare va fi premiat cu 50.000 de euro.

În cazul României, a fost declarat câştigător un mecanism legal de susţinere a meşteşugarilor şi designerilor: „WhyWeCraft: Sustenabilitatea culturală în modă”.

Din Belgia a câştigat Resortecs, un start-up care ajută la simplificarea procesului de reutilizare şi reciclare a textilelor, iar din Croaţia, Snake – o platformă digitală care permite utilizatorilor să poarte echipamente în realitate augmentată.

În plus, în fiecare an juriul acordă un premiu de impact unui participant care a ajuns în semifinale în competiţia din anul precedent, pe baza rezultatelor obţinute de proiect în ultimele 12 luni. Câştigătorul din 2020 este Empower, o companie care a adoptat o nouă tehnologie pentru a facilita economia circulară, permiţând depozitarea şi colectarea deşeurilor de plastic pentru o recompensă financiară.

Comisia Europeană atrage un interes foarte puternic din partea investitorilor

Comisia Europeană a emis obligaţiuni cu impact social în valoare de 8,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului SURE al UE pentru a contribui la protejarea locurilor de muncă şi la menţinerea nivelului de ocupare a forţei de muncă. Aceasta este a treia emisiune de obligaţiuni realizată în acest an în cadrul acestui program şi a constat dintr-o singură tranşă, scadentă pentru rambursare în noiembrie 2035.

„Este a treia oară când Comisia a apelat la pieţe pentru a se împrumuta în cadrul SURE şi, pentru a treia oară, am primit un vot puternic de încredere şi sprijin din partea investitorilor. Am încredere că vom continua în acelaşi spirit în 2021, atât în cadrul SURE, cât şi în cadrul NextGenerationEU, împrumutând fonduri şi reutilizându-le pentru o Europă mai bună”, a afirmat comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul şi administraţia.

Obligaţiunile cu impact social exigibile pentru rambursare în 15 ani au fost extrem de bine primite de pieţele de capital, atrăgând cel mai mare registru de ordine procesate vreodată pentru o emisiune de referinţă într-o singură tranşă şi constituind, până în prezent, cea mai mare tranzacţie pe 15 ani efectuată de un emitent supranaţional. Succesul tranzacţiei este dovada sprijinului larg de care se bucură programul SURE al UE din partea comunităţii internaţionale a investitorilor.

Obligaţiunea a fost evaluată la un randament negativ de -0,102 %. Aceasta înseamnă că, pentru fiecare 102 euro pe care îi primesc, statele membre rambursează 100 euro. Prin urmare, acest avantaj de rată negativă a dobânzii este transferat direct statelor membre care primesc împrumuturile în regim back-to-back.

Băncile care au sprijinit Comisia Europeană la efectuarea acestei tranzacţii („coordonatorii comuni ai emisiunii” – joint bookrunners) au fost Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, LBBW şi Societe Generale.

După ce vor fi alocate statelor membre sumele rezultate din această obligaţiune, 15 state membre ale UE vor fi primit, în urma celor trei tranzacţii, 40 de miliarde de euro în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii octombrie şi sfârşitul lunii noiembrie.

Comisia va continua să emită obligaţiuni în cadrul instrumentului SURE al UE în 2021, până la plafonul maxim disponibil de 100 de miliarde de euro.