CNVM a creat o portiţă pentru micii acţionari care au rămas captivi în companii deţinute de acţionari cu pondere masivă. Cei din urmă vor avea obligaţia de a face oferte publice pentru pachetele minoritarilor.

Potrivit ultimei instrucţiuni adoptate azi de conducerea CNVM, acţionarul care deţine, direct sau indirect, mai mult de 33% din acţiunile unei entităţi trebuie să facă o ofertă publică pentru preluarea celorlalte procente. Termenul dat de CNVM este de două luni de când este atins acest procent, sau (pentru cazurile deja existente) de la publicarea acestei noi prevederi în Monitorul Oficial.

Prin deţinere indirectă se întelege situaţia în care două entităţi (persoană fizică sau juridică) sunt legate printr-un lanţ de participaţii, sub condiţia ca la fiecare nivel al lanţului să existe posibilitatea influenţării modalităţii de exercitare a majorităţii drepturilor de vot.

Se consideră, de asemenea, că o entitate (persoană fizică sau firmă) controlează indirect majortatea drepturilor de vot şi în situaţia în care aceasta poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control, sau persoane cu putere de decizie în cadrul unei altei firme, aceasta din urmă fiind acţionar al emitentului.