Verificarile lunare vor fi efectuate prin sondaj şi vor fi efectuate de echipe formate din cel putin două persoane, desemnate prin decizia preşedintelui director al casei de asigurări de sănătate din judeţul respectiv. Una dintre aceste persoane trimise în verificare va face parte din structura de control a instituţiei respective.
Controlul va stabili concordanţa dintre serviciile raportate şi cele care au fost prestate efectiv. Verificările vor avea loc după depunerea documentelor în vederea decontării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, înaintea executiei bugetare. Ordinul este obligatoriu pentru toţi presedinţii directori ai caselor de asigurări judeţene.