Postările unui angajat ce se simte nedreptăţit, ale unui consumator ce se crede lezat în drepturile sale, ale unei societăţi concurente în dorinţa câştigării unei cote de piaţă, ale unui elector dezamăgit ce incriminează calomnios opiniile unui lider politic şi lista poate continua, se pot dovedi uneori nu doar imorale dar şi ilegale.

Astfel toate aceste simple postări online pot încălca drepturi de proprietate intelectuală înregistrate şi protejate de lege, pot încălca drepturi fundamentale consacrate prin Constituţie cum ar fi dreptul la viaţa privată, pot fi incriminate drept calomnii sau chiar se pot constitui în practici comerciale neloiale cu scopul discreditării activităţii unui agent economic.

Răspunderea pentru conţinutul postat revine celui ce l-a postat

În practică se întâlnesc chiar şi situaţii sofisticate în care entităţi de naţionalitate română sau străină suferă prejudicii din încălcarea drepturilor lor când fapte precum cele descrise mai sus sunt săvârşite de entităţi în general străine care apelează la servicii de web hosting furnizate de prestatori de naţionalitate română.  În acest fel destinatarul, respectiv cel ce postează conţinutul, deşi conştient de faptul că încalcă drepturile de autor, de marcă înregistrată spre exemplu aparţinând de drept entităţii prejudiciate, îşi asumă acest risc punându-l în balanţă cu beneficiul obţinut prin disponibilitatea conţinutului pe un website cu accesibilitate nelimitată, inclusiv în ţara de origine a entităţii prejudiciate.

Răspunderea pentru conţinutul postat revine celui ce l-a postat nu furnizorului de servicii de comunicaţie electronică, în cazul în care nu avem identitate de persoane sau în cazul în care cel ce postează conţinutul acţionează sub autoritatea sau controlul furnizorului de servicii.

Trebuie ştiut însă că legislaţia naţională oferă protecţie împotriva unor asemenea activităţi.  În baza prevederilor legale în vigoare, în cazul în care există chiar şi doar aparenţă nelegală asupra activităţilor desfăşurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de aceştia, furnizorii de servicii de web hosting sunt obligaţi să informeze de îndată autorităţile publice, în speţă Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii , pe scurt "ANCOM".  În baza deciziei ANCOM, ei pot fi obligaţi să întrerupă, temporar sau permanent, transmiterea într-o reţea de telecomunicaţii ori stocarea informaţiei furnizate de destinatar ori prestarea oricărui alt serviciu al societăţii informaţionale.

Astfel, în primă fază, persoanele prejudiciate au posibilitatea de a se îndrepta către furnizorii de servicii de web hosting cu o notificare cu privire la încălcarea drepturilor lor.  Un astfel de demers se soldează în majoritatea cazurilor cu succes şi cu întreruperea transmiterii prin reţeaua de telecomunicaţii a informaţiilor de natură a prejudicia drepturile lor. 
În caz contrar legea oferă posibilitatea oricărei persoane prejudiciate să se adreseze în mod direct cu o plângere către ANCOM care va emite o decizie motivată şi o va comunica părţilor în termen de 30 de zile de la data primirii sesizării cu pricina.  De asemenea ANCOM se poate sesiza şi din oficiu cu privire la astfel de activităţi şi respectiv emite decizii asupra lor iar în cazul în care în urma investigaţiilor sale constată activităţi ce încalcă legea penală, va sesiza organele de urmărire penală. Mai mult decât atât, persoanele prejudiciate se pot adresa de asemenea instanţelor de drept comun dar şi Autorităţii pentru Protecţia Consumatorului.

Prin urmare, înaintea demarării procedurilor de angajare a răspunderii civile, sau după caz penală, îndreptate direct împotriva celor ale căror postări au încălcat drepturi de proprietate intelectuală  spre exemplu, se constituie în calomnii sau în  practici comerciale neloiale cu scopul discreditării activităţii unui agent economic, persoanele prejudiciate au posibilitatea încetării acţiunilor respective şi diseminării informaţiilor de natură a le prejudicia interesele apelând  în primă fază direct la furnizorul de servicii de comunicaţii electronice şi apoi la autoritatea competentă în domeniu.

Cosmina Simion este Avocat Asociat Senior, DLA Piper

Te-ar putea interesa și: