Iata care sunt principalele impozite si contributii datorate de catre angajat si de catre angajator, fiecare urmand regulile stabilite pentru tipul de contract incheiat (contract individual de munca sau conventie civila de prestari servicii), precum si baza de calcul pentru aceste contributii.
Ce datoreaza angajatul?
Contributia de asigurari sociale (CAS). In afara de impozitul pe venituri datorat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 73/1999, angajatul datoreaza contributia de asigurari sociale de stat, potrivit Legii nr. 19/ 2000. Atat in cazul angajatilor cu contract individual de munca, cat si pentru cei cu conventie civila de prestari servicii, cota de CAS reprezinta, potrivit art. 21 al Legii nr. 19/ 2000, „o treime din cota de CAS stabilita anual pentru conditii normale de munca”. Vom remarca totusi ca acei angajati cu conventie civila de prestari servicii care sunt cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale nu datoreaza cota de CAS pentru veniturile pe care le obtin in baza conventiei civile de prestari servicii.
CAS pentru conditii normale de munca este de 35%, astfel incat, in mod invariabil, contributia datorata de angajat va fi de 11,67%, indiferent de conditiile de munca in care isi desfasoara activitatea.
Baza de calcul este formata din salariile individuale brute realizate lunar de ambele categorii de angajati, inclusiv sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca. Baza de calcul nu poate fi insa mai mare decat de trei ori salariul mediu brut lunar pe economie. In prezent, valoarea salariului mediu brut lunar pe economie este stabilit de Legea nr. 191/2001 la suma de 4.148.653 lei.
Nu se cuprind in baza de calcul a contributiei datorate de angajat prestatiile de asigurari sociale achitate din fondul asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului, diurnele de deplasare sau de detasare, indemnizatiile de transfer, drepturile de autor, drepturile platite in cazul desfacerii contractului de munca, precum si premiile si alte drepturi exceptate prin legi speciale. In temeiul pct. 8 din Ordonanta de urgenta nr. 87/2000, CAS datorata de angajat este deductibila la calculul impozitului pe venitul global.
Asigurari de sanatate. In temeiul Legii nr. 145/1997 si al Ordinului CNAS nr. 74/2000, angajatii cu contract individual de munca si cei cu conventie civila de prestari servicii datoreaza o cota de 7%, reprezentand contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate, aplicata lunar asupra veniturilor salariale. Prin venituri salariale se intelege orice drepturi si indemnizatii de natura salariala acordate in bani sau in natura. Persoanele aflate in concedii medicale sunt scutite de contributie, urmand ca aceasta sa fie suportata de catre angajator, prin aplicarea cotei de 7% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii minime brute pe economie. Suma astfel rezultata se achita in contul asigurarilor de sanatate, urmand insa a fi scazuta din suma datorata de angajator la fondul asigurarilor sociale de stat (art. 55 din Legea nr. 145/1997, combinat cu pct. 7, lit. f din procedura aprobata prin Ordonanta nr. 74/2000).
Fond de somaj. Persoanele angajate cu contract individual de munca datoreaza, in temeiul art. 22 lit. b din Legea nr. 1/1991, contributia la fondul de somaj in cota de 1% din salariul brut de incadrare. Cota de 1% nu se aplica asupra altor drepturi de natura salariala primite de angajat, in afara de salariul de incadrare, si nici asupra veniturilor obtinute de persoanele incadrate cu conventie civila de prestari servicii.
Ce datoreaza angajatorul?
In primul rand, angajatorul datoreaza CAS stabilita ca diferenta intre cota prevazuta de Legea nr. 191/2001 pentru cele trei categorii de locuri de munca si cota datorata de angajat. Baza de calcul este data de fondul de salarii brute realizate de cei angajati cu contract individual de munca, precum si de veniturile brute lunare realizate de cei care desfasoara activitatea exclusiv in temeiul unei conventii civile de prestari servicii. Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu lunar al asiguratilor si valoarea corespunzatoare a trei salarii medii brute pe economie.
Fond de somaj. In cazul contractelor individuale de munca, angajatorul datoreaza, potrivit art. 22 lit. a din Legea nr. 1/1991, o cota de 5%, reprezentand contributia la fondul de somaj, aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar.
Se impun doua observatii:
1. Potrivit pct. 21 din procedura aprobata de Ordinul MMPS nr. 747/1999, la calculul contributiei datorate de angajatori se deduc sumele reprezentand drepturile banesti acordate persoanelor pentru munca prestata in temeiul unei conventii civile de prestari servicii. Altfel spus, veniturile obtinute de aceste persoane nu sunt incluse in baza de calcul la care se aplica contributia de 5% datorata de angajator.
2. Potrivit art. 24 alin. 4 din Legea nr. 19/2000, baza de calcul pentru contributia de 5% datorata de angajator la fondul de somaj nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al celor care sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si valoarea corespunzatoare a trei salarii medii brute lunare pe economie.
Contributia la fondul special de solidaritate sociala pentru handicapati (FSSPH). Aceasta contributie se datoreaza in temeiul Ordonantei de urgenta nr. 102/1999 in cota de 3% aplicata asupra fondului de salarii realizate lunar, inclusiv asupra veniturilor obtinute de persoanele care isi desfasoara activitatea in temeiul unei conventii civile de prestari servicii.
Contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate. Se datoreaza, in temeiul Legii nr. 145/1997 si al Ordinului CNAS nr. 74/2000, in cota de 7% aplicata asupra fondului de salarii, inclusiv asupra veniturilor obtinute de persoana fizica pentru munca prestata in baza unei conventii civile de prestari servicii, precum si asupra sumelor platite de angajator din fondurile proprii reprezentand indemnizatiile de concedii medicale.
Contributia la fondul special de sustinere a invatamantului de stat. Se datoreaza in temeiul Ordonantei nr. 75/1999 si a Hotararii Guvernului nr. 806/1999 in cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii brut realizat lunar.
Avand in vedere prevederile art. 6 alin. 3 din Legea nr. 130/1999, potrivit caruia drepturile banesti acordate persoanelor care presteaza munca in baza unei conventii civile de prestari servicii se platesc din fondul de salarii, precum si inexistenta unei reglementari speciale care sa excluda expres veniturile din conventii din baza de calcul a contributiei de 2%, din fondul de salarii, in sensul Ordonantei nr. 75/1999, fac parte si veniturile platite persoanelor angajate cu conventie civila de prestari servicii.
Comisionul catre inspectoratele teritoriale de munca. Se datoreaza, potrivit Legii nr. 136/1999 si a Ordonantei de urgenta nr. 136/1999, in cota de 0,75% din fondul de salarii pentru angajatii carora inspectoratele teritoriale de munca le pastreaza carnetele de munca si in cota de 0,25% din fondul de salarii pentru angajatii carora le verifica inregistrarile pe care acestia le efectueaza.    

Taxele datorate in cazul angajarii cu contract de munca
Pentru un venit net de 5.000.000 lei, persoana angajata cu contract individual de munca ce are un copil in intretinere datoreaza:
· impozit 1.001.342 lei
· CAS 871.564 (11,67%)
· somaj 74.705 lei (1%)
· asigurari de sanatate 522.939 lei (7%)
TOTAL 2.470.550 lei
Pentru aceeasi persoana, angajatorul datoreaza, raportat la fondul de salarii:
· CAS 1.742.879. lei (23,33%)
· somaj 373.528 lei (5%)
· asigurari de sanatate 522.939 lei (7%)
· FSSPH 224.117 lei (3%)
· invatamant 149.411 lei (2%)
· comision catre inspectoratul teritorial de munca 56.029 lei (0,75%)
TOTAL 3.068.903 lei
Sursa: Indaco

Taxele datorate in cazul angajarii cu conventie civilar
Pentru acelasi venit net, persoana care obtine venituri exclusiv in baza unei conventii civile datoreaza:r
• impozit 1.798.930 leir
• CAS 975.256 leir
• asigurari de sanatate 585.154 leir
TOTAL 3.359.340 leir
Angajatorul va suporta pentru aceasta persoana:r
• CAS 1.950.513 leir
• asigurari de sanatate 585.154 leir
• FSSPH 250.780 leir
• invatamant 167.187 leir
TOTAL 2.953.634 leir
Sursa: Indacor
r
Nota: Titlul si subtitlul acestui articol apartin revistei Capital.r