Publicată pentru prima dată în 1995, Cartea Albă bianuală a Chinei a fost considerată drept una dintre cele mai importante surse privind strategia chineză. Să vedem însă ce spune ediția sa din 2019, „Apărarea Națională a Chinei în Noua Eră”, despre orientarea de securitate a RPC.

Informațiile s-au concentrat asupra insistențelor repetate din acest raport conform cărora „suveranitatea națională” chineză este ireconciliabilă cu independența taiwaneză și, pe bună dreptate. Cartea albă reafirmă de asemenea că puterea din China „nu face nicio promisiune de a renunța la utilizarea forței” și își rezervă „opțiunea de a lua toate măsurile necesare” pentru a se reunifica cu insula rebelă de pe coasta sa de est. Pentru a preveni orice ambiguitate, raportul confirmă că aceste „măsuri necesare” includ o soluție militară: „PLA (Armata Populară de Eliberare) va învinge cu fermitate pe oricine încearcă să separe Taiwanul de China și să protejeze cu orice preț unitatea națională”.

O mare parte a raportului este dedicată unor tipuri similare de semnalizare politică vizavi de concurenții Chinei, SUA și aliații ei din Asia-Pacific din China.

Cartea Albă cuprinde și o serie de informații valoroase cu privire la prioritățile de apărare ale Chinei.

În ciuda progreselor colosale în modernizarea hardware-ului militar în ultimele decenii, raportul concluzionează că mai sunt multe de făcut, în special investiții, dacă PLA vrea să-și îndeplinească toate obiectivele ambițioase de modernizare până în anul 2035: „ Armata Populară de Eliberare (PLA) nu a îndeplinit încă sarcina de mecanizare și are nevoie urgent să-și îmbunătățească informarea. Securitatea militară a Chinei se confruntă cu riscuri provocate de avântul tehnologic și de creșterea decalajului tehnologic. Trebuie depuse eforturi mai mari în modernizarea militară pentru a răspunde cerințelor de securitate națională. PLA rămâne cu mult în urmă față de liderii militari mondiali”.

De altfell, arată NI, viitoarele tancuri de tip 15 ale Chinei, distrugătorul de tip 052D, avionul de luptă invizibil J-20 și racheta balistică DF-26 au fost citate drept pilonii hardware ai forței standardizate, interoperabile, către care PLA se îndreaptă.

Informările cu privire la progresul PLA în domeniul modernizării hardware-ului au constituit punctul-cheie al Cărților Albe ale Chinei. Cu toate acestea, accentul nou pus de PLA pe regândirea nu doar a echipamentelor, ci „a politicilor și instituțiilor militare”, marchează o abatere de la formulările recente. Capitolul IV, „Reforma în apărarea națională și forțele armate ale Chinei”, prezintă o serie de schimbări în regimul de instruire militară, restructurarea grupurilor armatei PLA de la 18 la 13 și programul consolidat de educație militară. Într-o confirmare clară a reorientării agresive a PLA către pregătirea conflictelor Air-Sea, forțele terestre ale PLA au fost lovite de o reducere a personalului cu 300.000 de oameni, însoțită de ușoare creșteri de personal pentru Marina PLA și Forța Rocket.

Alte schimbări includ un sistem din ce în ce mai bazat pe meritocrație de promovare a ofițerilor, precum și noi măsuri de poliție militară și justiție care vizează „dezrădăcinarea bolilor în timp de pace” și eliminarea corupției în eșaloanele superioare ale PLA. Aceasta din urmă este completată de ceea ce Cartea Albă consideră a fi reforma drastică.

În cele din urmă, armata chineză a făcut un pas major spre raționalizarea și consolidarea operațiunilor sale de război cibernetic, spațial și electronic, odată cu înființarea unei forțe de sprijin strategic care raportează direct Comisiei militare centrale (CMC).

Pe măsură ce China continuă să „restrângă diferența dintre armata sa și cei mai importanți militari mondiali”, Cartea Albă din 2019 este, probabil, cea mai clară declarație de pănă acum a luptei Beijingului de a înființa instituții militare solide pentru a ține pasul cu modernizarea tehnică rapidă a PLA.