Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice, în primele patru luni ale acestui an, cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 5,9 miliarde lei, respectiv de 0,9% din PIB.

Față de perioada similară a anului trecut, cheltuielile pentru investiții sunt mai mici cu aproximativ 40%. În perioada ianuarie- aprilie 2013, cheltuielile pentru investiţii s-au ridicat la 9,7 miliarde de lei (1,55% din PIB).

De exemplu, cheltuielile aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe au fost în primele patru luni de doar 118 milioane de lei, nici măcar jumătate din nivelul aferent perioadei similare din 2013, când cheltuielile aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe se ridicau la 310 milioane de lei. Astfel reiese o scădere de peste 61%.

În ceea ce privește cheltuielile de capital, pe primele patru luni ale acesteui an față de perioadă similară a anului trecut a fost raportată o scădere de 42,4%, de la 5,35 miliarde de lei la 3,086 miliarde de lei, reiese din sinteza execuției bugetare publicate pe site-ul Finanțelor.

Click pentru mărire

 

Per total, cheltuielile bugetului general consolidat pe primele patru luni au fost de 69,73 miliarde lei, cu 3,8% mai mici faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, şi respectiv cu 1,0% puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal au scăzut cu (4,4%), ca urmare a faptului că, în luna aprilie 2013, au fost acordate plăţi anticipate a drepturilor salariale aferente lunii aprilie pentru unele categorii de salariaţi din sectorul public care ar fi trebuit plătite în luna mai, dar ca urmare a sărbătorilor pascale au fost acordate în avans.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 7,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, majorarea înregistrându-se la fondul naţional de asigurări sociale de sănătate, datorită plăţii arieratelor către furnizorii de medicamente, ca urmare a implementării Legii nr. 72/2013 prin care s-a transpus în legislaţia românească Directiva nr. 7/2011 privind combaterea întârzierilor în efectuarea plăţilor comerciale, precum şi plata serviciilor medicale efectuate de spitale.

S-a înregistrat, de asemenea, o reducere semnificativă a cheltuielilor cu dobânzi, cu 3,1%, datorită scăderii randamentelor la licitaţiile emisiunilor de obligaţiuni de tip benchmark.

În același timp, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 67,85 miliarde lei, reprezentând 10,2% din PIB, au fost cu 4,4% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă din 2013. Astfel, deficitul bugetar s-a situat, după primele patru luni ale anului în curs, la 0,28% din PIB, faţă de 1,19% din PIB aferent aceleiaşi perioade din 2013