Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a respins solicitarea operatorului de telefonie mobilă Vodafone de participare a societăţilor de telefonie la sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit, considerând că s-ar ajunge la o încălcare gravă a dreptului la viaţă privată.

Autoritatea consideră  că în cazul admiterii societăţilor de telefonie şi a celor de utilităţi la sistemul Biroului de Credit s-ar ajunge la raportarea excesivă a datelor personale legate de situaţia financiară şi comportamentul la plată al persoanelor fizice, de natură a aduce atingere chiar asigurării dreptului la nivel de trai decent în România.

În plus, societăţile de telefonie dispun de sistemul Preventel, comun, distinct şi specific domeniului telefoniei, prin care pot verifica clienţii cu datorii rezultate din achitarea cu întârziere/neachitarea facturilor emise.

De asemenea, instituţia atenţionează cu privire la riscurile implicate de participarea societăţilor de telefonie la Biroul de Credit, deoarece astfel s-ar ajunge ca aceste companii de telefonie să aibă acces la informaţii deţinute de băncile care îşi raportează clienţii la acelaşi Birou de Credite, ceea ce implică o încălcare a confidenţialităţii relaţiei dintre bancă şi clientul acesteia, în condiţiile în care informaţiile bancare sunt supuse secretului bancar.

Conform Deciziei nr. 105/2007, cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit:

–  pot participa la sistemele de tipul birourilor de credite numai instituţiile financiare şi de credit, societăţile de leasing şi cele de asigurări pentru produsele de tip credit.

– perioada de stocare a datelor referitoare la întârzierile la plată (date negative) este de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante sau de la data ultimei actualizări transmise, în cazul neachitării restanţelor până la data respectivă;

– este obligatorie înştiinţarea prealabilă a persoanei fizice, în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înainte de data transmiterii datelor către biroul de credit.