Astfel, redevențele prevăzute în Legea petrolului care vor fi modificate sunt:

  • Cota de 10% din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni petroliere de transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului va crește până la 15%
  • Cota de 3% din valoarea venitului brut realizat din operaţiunile de înmagazinare subterană a gazelor naturale va fi majorată până la 5%

Totodată, va fi modificată și Legea minelor nr. 85/2003 "în sensul creşterii redevenţelor pentru toate resursele minerale aflate sub incidenţa acestei legi":

  • Cota de 2% din valoarea producției pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice se triplează, urmând să ajungă la 6%
  • Pentru substanţele nemetalifere se modifică modalitatea de calcul al redevenței. Astfel, în loc de o cotă de 6% din valoarea producției, va fi aplicat echivalentul în lei a 0,80 euro pe unitatea de producţie minieră. În această categorie vor mai intra rocile magmatice, rocile metamorfice, calcarul industrial şi de construcţii, dolomită, gresie, tuf industrial, argilă, marnă, loess, nisip şi pietriş, nisip, roci caolinoase, alabastru industrial, piatră ponce, sienit nefelinic, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie şi diatomită.
  • Dacă, în prezent, se aplică o cotă de 6% pentru roci utile, cu excepţia rocilor ornamentale, la care cota este de 10%, modificările Guvernului vizează aplicarea unei taxe de 3,50 euro, echivalentul în lei, pe unitatea de producţie minieră pentru bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental şi granodiorit ornamental, alabastru ornamental, aragonit ornamental, siliconite ornamentale, marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin şi tuf ornamental.
  • Pentru sărurile haloide nu se va mai plăti o redevență de 8%, ci echivalentul în lei al sumei de 1 euro pe unitatea de producţie minieră.
  • În prezent, redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale la sursă este de 2 euro/1.000 litri. Această taxă se va tripla, urmând să ajungă la 6 euro/1.000 litri, la cursul BNR din ziua plății.

Proiectul de ordonanță de guvern prevede că noile valori ale redevențelor se vor aplica la data intrării în vigoare a actului normativ tuturor permiselor, licenţelor şi acordurilor petroliere.