Mai exact, potrivit unei informări de presă, Guvernul României va avea o ședință pe data de 27 ianuarie. În ceea ce privește agenda şedinţei de Guvern, aceasta poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

Potrivit sursei citate, pe lista discuțiilor din cadrul ședinței, Guvernul va discuta un proiect de ordonanță de urgență privind condul administrativ, dar și mai multe proiecte de hotărâri.

Acestea din urmă vizează programe naționale de sănătate, asistență medicală, dar și acordarea de credite pentru anumite instituții.

Ce va discuta Guvernul în ședința de marți

„I. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/OUG-2.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-13.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRARE privind modificarea şi completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-14.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-15.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HGANEXA-1.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-16.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-17.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bătarci, judeţul Satu-Mare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-18.pdf

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene -2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-12.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Notificarea reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR) şi Asociaţia Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegaţiei naţionale a României la Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CALRE) pentru perioada 2021 – 2026”, se arată în informarea de presă.