Proiectul Codului de procedură fiscală propune un sistem de penalităţi pentru nedeclararea sau subdeclararea impozitelor. Astfel, este instituită o penalitate de 10% din obligaţiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil, dacă suma stabilită este mai mică de 25% din obligaţia declarată şi o penalitate de 25% dacă suma stabilită este mai mare de 25% din obligaţia datorată. Dacă diferenţa stabilită în decizia organului de inspecţie se achită în termenul prevăzut de lege, se acordă o reducere de 75% din penalitate.

“Pentru a beneficia de reducerea de 75% a penalitătii de plată, contribuabilul trebuie să achite diferența de plată stabilită de inspecția fiscală fie în termenul prevăzut în decizia de impunere, fie solicitând o eșalonare la plată, pe care o respectă. Aşadar, penalitatea nu se va aplica dacă contribuabilul se conformează voluntar şi îşi corectează sau depune declaraţia înainte de declanşarea inspecţiei fiscale”, arată Finanţele.

Potrivit aceleaşi surse. “instituirea unei penalități de nedeclarare, care prin mecanismul de așezare afectează semnificativ doar contribuabilii care săvârșesc fapte de evaziune fiscală”.

Proiectul nu explică, însă, criteriile după care va fi stabilită reaua-credinţă. În acelaşi timp, stabilirea faptelor de evaziune fiscală este atributul organelor penale, şi nu al celor fiscale. “Propunerea inclusă în proiectul Codului de Procedură Fiscală are în vedere diferențierea între contribuabilii care au un comportament corect, de bună credinţă (contribuabilii care declară corect sumele datorate) şi contribuabilii care acţionează cu rea credinţă (contribuabilii care îşi  diminuează obligaţiile fiscale  depunând declaraţii incorecte sau nu declară  obligaţiile fiscale deşi aveau această obligaţie)”, mai arată Finanţele.

Consultanţii fiscali spun că multe dintre inspecţii se finalizează cu obligaţii în plus de plată din cauza interpretării diferite a legislaţiei de către inspectori. Atât Codul Fiscal, cât şi normele de aplicare au multe lacune sau neclarităţi. Din acest motiv, se întâmplă frecvent ca un contribuabil să pună în practică reglementările în alt mod decât consideră organele de control. Problemele în formularea legislaţiei sunt recunoscute chiar de autorităţi, care admit în proiectul Codului de procedură fiscală că “penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligaţiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor şi stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi fiscale, de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării administraţiei fiscale cuprinsă în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii”.

Penalităţile de nedeclarare au fost propuse, prima dată, la începutul anului. Ulterior, din cauza reacţiei mediului de afaceri, proiectul a fost retras. Despre prima varianta a proiectului, Capital a scris aici: