'În ceea ce priveşte proiectul de ordin al ANPC la care faceţi referire, CPBR consideră că ar fi trebuit iniţiat un proces consultativ mai amplu, care să cuprindă şi reprezentanţi ai comunităţii bancare încă dinaintea publicării proiectului, pentru a putea discuta diferitele aspecte de ordin tehnic şi operaţional ce ţin de asemenea iniţiativă şi a evita astfel posibile reveniri asupra formei iniţiale. Va trebui ca băncile să-şi exprime punctele de vedere asupra acestei iniţiative şi în mod independent, fiindcă fiecare are particularităţile sale, legate de număr de clienţi, număr de ATM-uri etc.', a explicat directorul executiv Relaţii Publice şi Instituţionale CPBR, Bogdan Preda.

Acesta susţine că ar trebui luaţi în consideraţie o serie de factori înainte de lansarea unui astfel de proiect, precum cadrul legal, posibilităţile tehnice de a implementa astfel de măsuri, dar şi costurile asociate implementării unor asemenea aplicaţii, inclusiv cine va suporta aceste costuri şi ce impact ar putea avea aceste costuri în relaţia dintre clienţi şi bănci.

'Sunt aspecte importante, care nu pot fi trecute cu vederea în lansarea unor asemenea iniţiative. Băncile membre ale CPBR sunt, bineînţeles, deschise în a discuta aceste aspecte cu ANPC şi sunt în egală măsură interesate să afle dacă ANPC a structurat această propunere legislativă pe baza unui studiu sau program care evidenţiază impactul şi/sau consecinţele acestor măsuri, aşa încât să producă efecte benefice şi corecte în piaţă. În funcţie de astfel de considerente şi ţinând cont de faptul că, până la acest moment, băncile nu au fost consultate în privinţa acestei iniţiative, rămâne de văzut dacă perioada de consultare propusă de ANPC (1 – 19 septembrie 2014) va fi de ajuns pentru a servi scopului avut în vedere şi a contribui la întărirea echilibrului în piaţă', a adăugat Bogdan Preda.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor propune, pentru informarea corectă, completă şi precisă a consumatorilor, emiterea ordinului privind unele măsuri de informare a cetăţenilor de către prestatorii de servicii de plată care desfăşoară operaţiuni prin intermediul ATM-urilor, conform unui comunicat postat pe site-ul instituţiei.

Ordinul reglementează obligaţiile prestatorilor de servicii, care efectuează operaţiuni de plată prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit la terminalele ATM, de a informa consumatorii asupra tuturor comisioanelor, taxelor şi oricăror altor tipuri de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de prestări servicii.

Astfel, pe ecranul video al monitoarelor specifice terminalelor ATM, vor fi înscrise, în ordinea operaţiunilor efectuate de consumator, toate informaţiile legate de costurile tranzacţiei (în sumă exactă), dându-i acestuia posibilitatea de a renunţa asupra efectuării acesteia sau a oricăror operaţiuni ce presupun eliberare de numerar, transfer din cont, plată facturi, sau oricare alte servicii solicitate în mod expres de către consumator şi efectuate prin intermediul ATM.

Ordinul reglementează şi situaţiile de blocare/reţinere a cardului de debit/credit la terminalul ATM propriu. Astfel, prestatorii vor avea obligaţia de a informa consumatorii, prin semnal video de avertizare pe ecranul terminalului, cu privire la termenul maxim în care consumatorul poate reintra în posesia cardului blocat sau reţinut.

De asemenea, ordinul reglementează şi obligaţia de a informa consumatorii prin indicarea numărului de telefon la care consumatorul trebuie să apeleze în cazul în care cardul a fost blocat/reţinut, precum şi intervalul orar în care consumatorul poate contacta prestatorul de servicii de plată. Ordinul este în dezbatere publică fiind afişat pe site-ul ANPC. (Sursa: Agerpres)