Ministerul de Finanţe a publicat în dezbatere un proiect de Hotărâre prin care anunţă care sunt intenţiile autorităţilor cu Programul ”Prima casă”.

“Având în vedere strategia programului ‘Prima casă’, se propune ca pentru anul 2019, să fie aprobată alocarea unui plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 2.000 milioane lei”, arată documentul consultat de Capital.

Programul ”Prima casă” a cunoscut până în prezent o dinamică semnificativă, antrenând fluxuri de numerar în economie şi stimulând în mod indirect industriile orizontale adiacente sectorului construcţiilor.

“Alocarea plafonului total al garanţiilor care pot fi emise în cadrul programului Prima casă în anul 2019 este o condiţie sine qua non pentru asigurarea continuităţii acestuia, cu consecinţe directe atât asupra pieţei imobiliare şi a sectoarelor adiacente acesteia, cât şi asupra activităţii de creditare pe segmentul retail, fiind de natură să conducă la creşterea numărului de clienţi ai instituţiilor de credit”, se mai menţionează în proiectul de act normativ.

Plafonul total de garantare pentru anul 2018 a fost de 2 miliarde lei.

De la lansarea Programului în anul 2009 până la finele lunii octombrie 2018, au fost acordate 264.578 garanţii și promisiuni de garantare, în valoare totală de 23,40 miliarde lei.

De la începutul anului 2018 şi până la finele lunii octombrie 2018 au fost acordate 17.915 garanţii, în valoare totală de 1,7 miliarde lei, precum și 6.494 promisiuni de garantare, în valoare totală de 0,7 miliarde lei.

Prin Memorandumul privind aprobarea strategiei programului ”Prima casă” 2017-2021, adoptat de Guvern în şedinţa din data de 29 noiembrie 2016 au fost stabilite obiectivele şi liniile directoare care vor guverna programul ”Prima casă” în următorii cinci ani, precum și nivelul plafonului de garantare în cadrul Programului pentru perioada 2017-2021. Astfel, Ministerul Finanțelor Publice a avut în vedere un plafon anual de garanții în cadrul Programului de 2,5 miliarde lei pentru primul an (2017), câte 2 miliarde lei pentru următorii ani (2018-2020), iar pentru ultimul an (2021) de 1,5 miliarde lei, astfel încât să crească predictibilitatea creditelor ce pot fi acordate și contractate în cadrul programului.