Cu toate acestea, în regiunea Dunăre-Carpați, în ultimii 150 de ani mai mult de 80% din zonele umede au fost pierdute și, odată cu ele, serviciile pe care le furnizează, potrivit unui comunicat al WWF. Cele mai vizibile modificări se văd în lunca inundabilă a Dunării, unde în perioada comunismului statul român a demarat un program de extindere a terenurilor agricole în zona de luncă, cu soluri extrem de fertile datorită aportului de nutrienți adus de aluviunile Dunării. Terenurile au fost îndiguite și secate, vegetația a fost înlocuită cu plante de cultură, fauna a dispărut, iar porțiunile nearabile au fost transformate în zone industriale sau pășuni. În timpul ploilor abundente zonele umede din lunca inundabilă a Dunării ofereau un spatiu amplu de revărsare a apei, iar digurile nu pot face față mereu viiturilor Dunării.
„Până în prezent, în România managementul apelor și inclusiv gestionarea inundațiilor s-au realizat prin lucrări hidrotehnice de tipul digurilor, barajelor care s-au dovedit a avea impact negativ asupra naturii. Acum, la nivel internațional sunt promovate soluțiile de tip infrastructură verde care au o paletă largă de beneficii și care pot fi realizate cu costuri mai scăzute. Printre aceste soluții se află și recostrucția ecologică a zonelor umede. Considerăm că și în România planurile de management ale bazinelor hidrografice și planurile de prevenire, protecție și dimunare a riscului la inundații trebuie să conțină și măsuri de reconstrucție a zonelor umede”, a declarat Camelia Ionescu, Manager program ape dulci la WWF România.

Peste 1500 de ha renaturate, însă potențialul este mult mai mare
În România, WWF împreună cu partenerii săi și comunitățile locale au renaturat peste 1500 de ha în lungul și în Delta Dunării, suprafața reprezentând însă doar 5% din potențialul existent. În decembrie 2015 s-au încheiat lucrările de reconstrucţie ecologică a 925 de ha aparţinând domeniului public al Consiliului local Mahmudia din cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunării. Acesta a fost primul proiect de reconstrucție ecologică implementat de o comunitate, locuitorii din Mahmudia. Aceștia au înțeles că pentru dezvoltarea economiei locale au nevoie de diversificarea resurselor naturale, fapt posibil prin refacerea zonelor umede din Delta Dunării.