Astfel, potrivit proiectului, se grațiază pedepsele de până la cinci ani, abuzul în serviciu va fi incriminat dacă există un prejudiciu de peste 200.000 de lei, iar denunțurile vor fi valabile până la șase luni de la comiterea faptelor, scrie digi24.ro.

În proiectul legat de grațiere, reiese că grațierea se acordă fie în întregime, fie pentru jumătate din pedeapsă.

Se prevăd, între altele, faptele pentru care grațierea NU poate fi acordată – este vorba, de pildă, despre condamnări pentru violență (omor, omor calificat, viol).

Sunt exceptate de la grațiere, în limita a cinci ani, și faptele de corupție, fapte ce vizează securitatea națională și infracțiuni economice.

Se poate acorda grațiere pentru jumătate din pedeapsă pentru persoanele care au împlinit 60 de ani, pentru femei însărcinate, persoane cu anumite afecțiuni cronice, persoane care au copii mai mici de 5 ani în întreținere.

O condiție importantă este că această grațiere depinde de plata integrală a prejudiciului către părți civile, bugetul de stat, instituții publice.

În ceea ce privește a doua parte a proiectului, Modificări legislative în Codul penal, prima se referă la abuzul în serviciu. Astfel, se introduce un prejudiciu de la care se cercetează abuzul în serviciu cu încălcarea legii – 200.000 de lei, însă pedeapsa ar scăderea la doar trei ani.

Ministerul Justiţiei a finalizat marţi elaborarea a două acte normative – unul care vizează graţierea pentru anumite fapte şi un altul care ţine cont de deciziile CCR în domeniu, a declarat ministrul Florin Iordache.

Ministrul Justiţiei a precizat într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, că actele normative au fost transmise miercuri dimineaţă spre consultare tuturor instituţiilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru graţierea unor pedepse

În temeiul art. 115 alin. (4)și alin. (6) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. 1 (1) Se graţiază în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv

precum și pedepsele cu amendă aplicate de instanţa de judecată.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică indiferent de modalitatea de executare a pedepsei

închisorii dispusă de instanţă.

Art. 2 Se graţiază în parte:

a) cu 1/2 pedepsele cu închisoare aplicate persoanelor care au împlinit vârsta de 60

ani, femeilor însărcinate (gravide) sau persoanelor care au întreţinere minori cu

vârsta de până la 5 ani;

b) cu 1/2 sau, după caz, cu restul de pedeapsă neexecutat din pedepsele cu închisoare

aplicate persoanelor care, conform expertizei medico-legale emisă de instituţiile

abilitate sunt diagnosticate cu boli incurabile în faze terminale;

Art. 3 (1) Prevederile art. 1–2 nu se aplică celor condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite

în stare de recidivă şi celor care sunt recidivişti prin condamnări anterioare;

(2) Grațierea este condiționată de achitarea despăgubirilor la care persoana

condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă, în termen de 1 an de la

punerea în libertate.

(3) Pevederile alin. (2) nu se aplică condamnaților pentru care se grațiază potrivit

art. 2 lit. a) și b);

(4) Nu beneficiază de prevederile art.1 cei care au săvârşit următoarele infracţiuni:

A. Infracţiuni reglementate de Codul Penal:

1) infracţiunile contra siguranței statului prevăzute în art. 155-173 Cod penal anterior și în

art. 394-412 Cod penal în vigoare;

2) infracţiunile de omor prevăzute în art. 174-177 Cod penal anterior și în art. 188-191

Cod penal în vigoare;

3) vătămare corporală gravă prevăzută de art. 182 Cod penal anterior și în art. 194 Cod

penal în vigoare;

4) lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte prevăzute de art. 183 Cod penal anterior și

în art. 195 cod penal în vigoare;

5) lipsirea de libertate în mod ilegal prevăzute de art. 189 Cod penal anterior și în art. 205

cod penal în vigoare;

6) violarea de domiciliu prevăzută în art. 192, alin 2 Cod penal anterior și în art. 224

alin.2 cod penal în vigoare

7) șantajul prevăzut în art. 194 Cod penal anterior și în art. 207 cod penal în vigoare

8) violul prevăzut de art. 197 Cod penal anterior și în art. 2018 cod penal în vigoare ;

9) actul sexual cu un minor prevăzut de art. 198 Cod penal anterior alin 2-4 și în art. 220

alin 2-4 cod penal în vigoare ;

10) agresiunea sexuală prevăzută în art. 219 Cod penal în vigoare

11) corupţia sexuală prevăzută de art. 202 Cod penal anterior și în art. 221 cod penal în

vigoare ;

12) incestul prevăzut de art. 203 Cod penal anterior și în art. 377 cod penal în vigoare;

13) furtul prevăzut de art. 209 Cod penal anterior și în art. 229 cod penal în vigoare;

14) tâlhăria prevăzută de art. 211 Cod penal anterior și în art. 233 – 234 cod penal în

vigoare;

15) pirateria prevăzută de art.212 Cod penal anterior și în art. 235 cod penal în vigoare,

precum și tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei prevăzută de art. 236 cod

penal în vigoare;

16) înşelăciunea prevăzută de art 215 alin 2-5 Cod penal anterior și în art 244-245 cod

penal în vigoare;

17) ultrajul prevăzut de art. 239 Cod penal anterior și în art. 257 cod penal în vigoare;

18) tortura prevăzută de art. 267 1 Cod penal anterior și în art. 282 cod penal în vigoare;

19) represiunea nedreaptă prevăzută de art. 268 Cod penal anterior și în art. 283 cod penal

în vigoare;

20) evadarea prevăzută de art. 269 Cod penal anterior și în art. 285 cod penal în vigoare;

21) înlesnirea evadării prevăzută de art. 270 Cod penal anterior și în art. 286 cod penal în

vigoare;

22) părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate prevăzută de art. 275

alin. 3 Cod penal anterior și în art. 331 alin. 3 cod penal în vigoare;

23) neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă prevăzută în

art. 329 alin. 2 cod penal în vigoare

24) nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

prevăzută de art. 279 1

 Cod penal anterior și în art. 345 alin 2-4 cod penal în vigoare;

25) falsificarea de monede sau de alte valori prevăzută de art. 282 Cod penal anterior și în

art 310-312 cod penal în vigoare;

26) falsificarea de valori străine prevăzută de art. 284 Cod penal anterior;

27) deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori prevăzută de art. 285 Cod

penal anterior și în art. 314 cod penal în vigoare;

28) luarea de mită prevăzută de art. 254 Cod penal anterior și cod penal în vigoare;

29) darea de mită prevăzută de art. 255 Cod penal anterior și art. 290 cod penal în

vigoare;

30) traficul de influenţă prevăzut de art. 257 Cod penal anterior și art. 291 cod penal în

vigoare;

31) cumpărarea de influență prevăzut de art. 292 cod penal în vigoare ;

32) nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri prevăzute de art

302 2

 alin. 2 Cod penal anterior;

33) relele tratamente aplicate minorului prevăzute de art. 306 Cod penal anterior;

34) traficul de stupefiante prevăzute de art. 312 Cod penal anterior;

35) falsificarea de alimente sau alte produse prevăzute de art. 313 Cod penal anterior și în

art. 357 cod penal în vigoare;

36) proxenetismul prevăzut de art. 329 Cod penal anterior și în art. 213 cod penal în

vigoare;

37) constituirea unui grup infracțional organizat prevăzut de art. 367 cod penal în vigoare;

38) racolarea minorilor în scopuri sexuale prevăzută de art 222 cod penal;

39) sclavia prevăzută de art. 209 cod penal;

40) traficul de persoane prevăzută de art. 210 cod penal;

41) traficul de minori prevăzută de art. 211 cod penal;

42) folosirea serviciilor unei persoane exploatate prevăzută de art. 216 cod penal ;

43) folosirea prostituției infantile prevăzută de art. 216 alin 1 cod penal;

44) pornografia infantilă prevăzută de art. 374 cod penal;

45) fraudele comise prin sistemul informatic și de plată electronice prevăzute de art. 249

– 251 cod penal;

46) traficul de migranți prevăzută de art. 263 cod penal;

47) facilitarea șederii ilegale în România prevăzută de art. 264 cod penal

48) divulgarea informațiilor secreta de stat prevăzută de art. 303 cod penal;

49) ultrajul judiciar prevăzut de ar. 279 cod penal;

50) cercetarea abuzivă prevăzută de art. 280cod penal.

B. Infracţiuni reglementate de legi speciale:

1. infracțiunile prevăzute în art. 276 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu

modificările și completările ulterioare

2. infracţiunile prevăzute de art. 19-21 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a

României;

3. infracţiunile prevăzute la art. 5 alin 1 şi alin 3 din Legea nr. 78 /2000;

4. infracţiunile prevăzute de art 2-8 si art 10-14 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea

şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificările şi completările

ulterioare;

5. infracţiunile prevăzute de OUG nr. 105/ 2001 privind frontiera de stat a României cu

modificările şi completările ulterioare;

6. infracţiunile prevăzute în Legea nr. 668/2001 privind prevenirea şi combaterea

traficului de persoane cu modificările şi completările ulterioare;

7. infracțiunile prevăzute de Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea

terorismului;

8. infracțiunile prevăzute în art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi

combatere a finanţării terorismului – Republicată

9. infracţiunile prevăzute de art 43, 44 alin 1, 46 şi 48 din Legea nr. 161/ 2003 privind

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a

funcţiilor publice şi mediului de afaceri, prevenirea şi sancţionare corupţiei, cu

modificările şi completările ulterioare;

10. infracțiunile prevăzute de Legea nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la

regimul transportului naval, cu modificările și completările ulterioare

11. infracţiunile prevăzute de art 3-5 şi art. 7 alin 1 din Legea nr. 241/ 2005 pentru

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

12. infracţiunile prevăzute de art. 143 alin 2 din Legea nr. 85 /2006 privind procedura

insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

13. infractiunile prevăzute de art. 270 şi 272 din Legea nr. 86/ 2006 privind codul vamal

al României, cu modificările ulterioare;

14. infracțiunile prevăzute de Legea nr 39/2003 privind prevenirea criminalității

organizate;

15. infracțiunile prevăzutede Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu

produse susceptibile de a avea efecte psihoactive;

Art. 4 – Amenzile şi celelalte sancţiuni cu caracter administrativ aplicate nu se mai

execută în măsura în care nu au fost executate.

Art. 5 (1) În cazul unei eventuale aplicării în mod succesiv a unor dispoziţii de graţiere

cu privire la aceeaşi pedeapsă se va lua în considerare numai dispoziţia de grațiere mai

favorabilă condamnatului.

(2) Graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare este suspendată

condiţionat, în acest caz partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei

pronunţate de instanţă se reduce în mod corespunzător. Dacă suspendarea condiţionată

este revocată sau anulată se execută numai partea de pedeapsă rămasă negraţiată.

(3) Graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi măsurilor educative.

(4) Graţierea nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei închisorii

deoarece s-au sustras de la executarea acesteia precum şi celor care au început executarea

dar ulterior s-au sustras.

(5) Persoanele graţiate care în decurs de trei ani săvârșesc cu intenţie o infracţiune,

vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune şi pedeapsa sau restul de

pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării prezentei legi.

(6) Nerespectarea condiției prevăzute de art 3, alin 2 atrage revocarea grațierii.

Art. 6 Dispoziţiile prezentei ordonaţe de urgenţă se aplică numai faptelor comise până la

data de 18.01.2017.

Art.7 Prezenta ordonanța intra in vigoare la data de 18.02.2017.