Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a semnat un protocol de colaborare cu Academia de Studii Economice Bucureşti (ASE), potrivit căruia cele două părţi vor constitui şi administra în comun baze de date privind activităţile de comert, servicii şi industrie.

O atenţie deosebită va fi acordată realizării unor acţiuni de promovare a experienţei şi bunelor practici în domeniul afacerilor, prin organizarea unor reuniuni, dezbateri, simpozioane şi mese rotunde, care vor viza de asemenea şi perfecţionarea profesională a managerilor din societăţile comerciale bucureştene.

„Camera doreste sa devina o voce autorizata in ceea ce priveste politica comerciala si politica industriala. Am convingerea ca noi, Camera, suntem cea mai reprezentativa organizatie care poate exprima interesele mediului de afaceri“, a subliniat cu prilejul semnarii protocolului presedintele CCIB.

Cu participarea cadrelor didactice şi a studenţilor Academiei de Studii Economice vor fi realizate cercetări pe problematica mediului de afaceri şi a dezvoltării industriei, comerţului, turismului şi a altor sectoare.

Cele două părţi vor conlucra în vederea elaborării de studii privind evoluţia cerintelor de pe piaţa muncii, pe baza cărora se vor ajusta programele de studii universitare şi se va realiza pregatirea de specialitate a studenţilor.

Prin semnarea acestui protocol se urmăreşte, de asemenea, desfăşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, asigurarea de locuri de practică pentru studenţi, acordarea de burse private studenţilor, acordarea de sponsorizări pentru susţinerea activităţilor profesionale şi ştiinţifice organizate în cadrul ASE.

Documentul a fost semnat de către preşedintele CCIB, Sorin Dimitriu şi de către rectorul ASE, Ion Gh. Rosca.