Pentru întrega perioadă de programare 2014 – 2020 România beneficiază de o alocare financiară totală de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetară totală a Măsurilor implementate la nivelul AFIR se ridică la 4,87 miliarde de euro. În perioada 25 martie 2015 (când a fost deschisă prima sesiune de primire a proiectelor prin PNDR 2020) și până la 12 februarie 2016, AFIR a primit 7.691 de cereri de finanțare. Valoarea totală a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,5 miliarde de euro. Gradul de accesare al alocarii pentru întrega perioadă este de peste 25% în primul an de implementare și de aproximativ 93,5% din alocarea disponibilă în 2015.

Dintre aceste proiecte, 1.914 de cereri de finanțare au fost deja selectate în vederea acordării finanțării către solicitanți. Valoarea proiectelor selectate până în prezent este de peste 147 de milioane de euro.

Până acum au fost contractate 622 de proiecte în valoarea de 21 de milioane de euro. Totodată, au fost efectuate plăți în valoare de 3,8 milioane de euro.