Aceste locuri sunt asigurate pe 19 serii de trimitere şi li se pot adăuga, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alţi operatori economici interesaţi, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcţie de preţurile ofertate pe bilet. 

"În Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016, nr. 340/2015, sunt prevăzute sume cu această destinaţie în valoare de 318.243.000 lei, la capitolul 'Asigurări şi asistenţă socială", titlul Asistenţă sociala – Ajutoare sociale în natură", se menţionează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ. 

Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete. 

În proiect se precizează că în perioada unui an calendaristic, persoana îndreptăţită poate beneficia de un singur bilet de tratament. Pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile legii, persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii; beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear. 

Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii. 

"Ţinând seama de caracterul social al activităţii de trimitere la tratament balnear se impune ca, pentru asigurarea prestaţiilor pentru un număr cât mai mare de beneficiari, CNPP să stabilească un preţ maxim/bilet. (…) Pentru biletele de tratament balnear, locurile contractate se vor repartiza pe maximum 19 serii de prezentare, cu o durată de 16 zile. Preţul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament", se mai spune în nota de fundamentare. AGERPRES