În jurul orei 11.30 au fost extrase numerele câştigătoare!

Luna câştigătoare: Februarie (cifra 2).

Ziua câştigătoare: 7.

Valoarea câştigătoare a bonului: 006 (6 lei).

Bonurile rămân la posesorii acestora care, după extragere, vor verifica dacă sunt câştigătoare. Valoarea totală a premiilor este de un milion de lei. 

Loteria bonurilor fiscale, cum funcționează extragerea

Astăzi au fost extrase trei cifre care trebuie să se regăsească pe bonurile fiscale. Prima bilă extrasă este cea care indică luna emiterii bonului. A doua extragere indică ziua emiterii bonului. Iar ultima extragere se face cu trei bile. Numerele extrase reprezintă valoarea bonului fiscal. Cei care regăsesc pe bonurile lor aceste date se vor prezenta cu bonurile fiscale la ANAF.

Cum se revendică câștigul de la ”Loteria bonurilor fiscale”

Revendicarea premiilor se face, începând cu prima zi după efectuarea extragerii, până la data de 13 mai a.c. inclusiv, prin depunerea în original a bonului fiscal câştigător emis în perioada 02 februarie – 28 martie a.c., alături de copia actului de identitate şi de o cerere, la orice administraţie fiscală din structura ANAF. După această dată, premiul nu mai poate fi revendicat.

Formularul cererii poate fi obţinut gratuit de la administraţia fiscală la care se depune bonul fiscal sau descărcat de pe site-ul www.mfinante.ro. Un bon fiscal este considerat câştigător doar dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul şi seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data şi ora emiterii precum şi numărul de ordine).

La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a ANAF unde a fost depus originalul bonului fiscal câştigător eliberează o copie care poartă menţiunea 'conform cu originalul'.

Plata câştigurilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, după verificarea autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor, de către organele competente ale ANAF.