Prefectura Bistrița-Năsăud a postat pe pagina oficială de Facebook modelul noii declarații pe propria răspundere pentru perioada în car municipiul Bistrița și localitățile componente vor fi în carantină.

„O serie de astfel de declarații, tipărite, vor fi distribuite și în benzinăriile din zona carantinată” se mai arată în anunţul prefecturii.

Cum arată noua declarație

Declaraţia pe proprie răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura. Declaraţia poate fi prezentată în format letric (suport de hârtie) sau pe un dispozitiv electronic.

Declarația poate fi descărcată de aici

Situația la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud

La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud s-au înregistrat până acum 4.683 cazuri confirmate de COVID-19 şi 199 decese. Din totalul celor confirmaţi cu COVID-19, 3.594 persoane au fost deja externate. Alte 1.686 de persoane sunt în carantină şi alte 877 persoane sunt izolate.

Carantină în Bistriţa. Direcţia de Sănătate Publică a transmis Institutului Naţional de Sănătate Publică analiza ce cuprinde datele statistice din ultimele 14 zile, documentaţie care stă la baza Hotărârii de carantinare.

În Bistriţa incidenţa cazurilor de COVID-19 a ajuns la un de 9,01 la o mie de locuitori fără focare, respectiv 9,83 la 1.000 de locuitori cu tot cu focare.

Ce restricții trebuie să respecte oamenii

În perioada de carantină este strict interzisă intrarea sau ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza Declaraţiei pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei carantinate se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 14:00 – 20:00;

c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;

j) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;

k) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;

l) pentru achiziţia, service-ul, afectarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

m) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

n) participarea la activităţi religioase.

În intervalul orar 22.00-06.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3, lit.a), c), d), m).

În/din zona carantinată este permisă intrarea/ieşirea pentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru aprovizionarea populaţiei;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei respective;

d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) elevii/studenţii care au domiciliul în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;

f) deplasarea din alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

g) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

h) urgenţe medicale.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţie de serviciu, adeverinţă eliberată de angajator sau o declaraţie pe proprie răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe proprie răspundere, completată în prealabil.