Capitalul social al FP se diminuează cu un număr de 712.171.156 acțiuni de valoare nominală de 0,85 lei.

Diminuarea capitalului social s-a efectuat prin anularea acțiunilor proprii ale emitentului.