„Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei ‘plăteşte pentru cât arunci’ şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Este obligatorie colectarea separată a deşeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din uşa în uşă, sau prin aport voluntar”, se arată în proiect.

Ce prevede proiectul

De asemenea, proiectul mai prevede faptul că criteriile de conformitate pentru deşeurile biodegradabile, aditivi şi agenţii auxiliari care urmează a fi supuşi compostării şi digestiei anaerobe sunt definite în normele tehnice emise prin ordin comun de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

„Tratarea biologică prin compostare/digestie anaerobă a deşeurilor biodegradabile este condiţionată de tipul deşeurilor şi modul de colectare a acestora. Astfel, sunt admise la compostare materialele şi/sau deşeurile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: au fost colectate separat, au certificat de conformitate pentru materiile prime care intră în procesul de compostare şi digestie anaerobă.

(…) Persoanele fizice şi juridice care generează deşeuri biodegradabile au obligaţia să depună aceste deşeuri în spaţiile indicate sau să le predea operatorilor autorizaţi pentru colectarea lor”, mai menţionează iniţiativa legislativă.