Lucrătorii independenţi trebuie să depună declaraţii la casele de pensii, de şomaj şi de sănătate ori de câte ori se modifică veniturile, nu doar lunar. În cazuri extreme, drumurile la ghişee ar fi zilnice.

La fiecare începere a unui contract, modificare sau încetare a acestuia, persoanele fizice autorizate (PFA) şi cele care au venituri din drepturi de autor şi convenţii civile trebuie să facă declaraţii în care să precizeze noul nivel al veniturilor, după cum prevăd normele de aplicare a OUG nr. 58 din 2010. Aceste persoane „au obligaţia de a actualiza declaraţiile de asigurare în termen de cinci zile lucrătoare de la data modificării cuantumului veniturilor de natură profesională, prin depunerea unei noi declaraţii“. Astfel, reiese că legiuitorii consideră că veniturile din activităţi independente pot fi tratate la fel ca cele obţinute din salarii, or prin natura lor aceste venituri sunt întâmplătoare şi variabile. Un  traducător, de exemplu, poate să lucreze la zece contracte concomitent ­într-o săptămână, iar în alta, la niciunul.  Mai mult, există situaţii speciale care ar presupune declaraţii zilnice, după cum observă Sorin Istrate, managing partner Cont­expert. „Ce facem în cazul în care veniturile sunt calculate pe baza cursurilor valutare? Alergăm în fiecare zi la casa de pensii şi şomaj să notificăm modificarea valorilor?“, este întrebarea acestuia pentru autorităţi.

Marea majoritate a PFA-urilor au venituri variabile şi este o aberaţie să depună declaraţie de venit fix lunar, urmând să o updateze la fiecare modificare a veniturilor.
Sorin Istrate, Contexpert

Declaraţiile PFA pentru contribuţii se depun ori de câte ori se modifică veniturile. Astfel, culmea birocraţiei: cele trei vizite pe lună la ghişeele administraţiei pot deveni culmea absurdului: trei vizite pe zi.

Ultimele zile ale lunii august, când mii de persoane cu venituri din activităţi independente au asaltat casele de pensii, de sănătate şi agenţiile de ocupare a forţei de muncă pentru a afla cum şi unde trebuie să plătească şi să declare contribuţiile  sociale au arătat cu asupra de măsură ce efecte dezastruoase are o legislaţie ilogică în multe privinţe.

Depunerea şi plata în trei locuri a trei tipuri de contribuţii, cu trei modalităţi de calcul diferite în fiecare lună i-a revoltat pe cei 550.000 de cetăţeni care, potrivit statisticilor, au venituri ca persoane fizice autorizate (PFA), din contracte de drepturi de autor şi convenţii civile. Însă absurdul noilor reglementări nu se opreşte aici.

Două prevederi ale normelor care pun în aplicare OUG nr. 58 din 2010 îi pune pe aceştia pe drumuri ori de câte ori li se modifică veniturile. Prima dintre aceste prevederi spune că persoanele cu venituri din activităţi profesionale „au obligaţia de a actualiza declaraţiile de asigurare în termen de cinci zile lucrătoare de la data modificării cuantumului veniturilor de natură profesională prin depunerea unei noi declaraţii, care să ateste cuantumul veniturilor de natură profesională realizate pe fiecare sursă de venit“.

Autorităţile nu înţeleg ce e o PFA

226-56107-03_files_shutterstock_34.jpgÎn cazul unei PFA, sursele de venit pot fi generate de mai multe contracte, în funcţie de proiecte, care se pot schimba de mai multe ori pe lună şi chiar zilnic în unele situaţii. Declararea şi plata contribuţiilor nu se poate face după modelul care funcţionează în cazul salariilor.

„Aceste norme, fiind moşite de Ministerul Muncii, care nu vede decât salarii în faţa ochilor şi, automat, contribuţii la cele mai înalte culmi ale impozitării, consideră că veniturile PFA sunt constante şi fixe, ca salariile. Ţinem totuşi să-i precizăm ministerului că marea majoritate a PFA are venituri variabile şi că este o aberaţie să depui o declaraţie de venit fix lunar, urmând ca aceasta să fie updatată la fiecare modificare a veniturilor“, spune Sorin Istrate, managing partner Contexpert.

Transpusă în practică, prevederea va bloca nu numai activitatea PFA, care ar urma să-şi irosească zile întregi la cozile administraţiei, dar şi a angajaţilor statului, care vor fi în imposibilitatea de a prelucra datele primite.

„Ce facem în cazul în care veniturile sunt calculate pe baza cursurilor valutare? Alergăm în fiecare zi la casa de pensii şi de şomaj ca să notificăm modificarea valorilor? Vreţi să aveţi jumătate de milion de contribuabili stând la coadă zilnic pentru a depune notificări?“, sunt întrebările pe care Sorin Istrate le transmite autorităţilor.

Cea de-a doua prevedere completează absurdul situaţiei şi arată deplina lipsă de înţelegere a autorităţilor faţă de activităţile care funcţionează după alte reguli decât cele ale contractelor de muncă: „în lunile în care nu realizează venituri de natură profesională au obligaţia de a notifica acest fapt“.

Autorităţile neagă problemele

„În cazul încetării obţinerii veniturilor este necesară depunerea unei declaraţii în termen de trei zile, fapt care creează mari probleme PFA care, după ce se trezesc cu contractele reziliate din varii motive, ar trebui să alerge într-un picior plini de bucurie către casa de pensii şi somaj ca să depună o declaraţie care nu are nicio valoare ţinând cont de faptul că, poate în lunile următoare, vor reuşi să obţină alţi clienţi. Ce se întâmplă în acel moment? Ar trebui să alerge din nou la casa de pensii pentru a depune alte declaraţii“, arată Istrate. Cele 550.000 de persoane prinse în păienjenişul birocratic al Ministerului Muncii aşteaptă clarificări, fiind ameninţate cu amenzi de mii de lei dacă nu respectă legislaţia aberantă.

Din păcate, speranţele lor par deşarte atâta timp cât premierul afirmă că nu există nicio problemă cu aplicarea ordonanţei privind veniturile din activităţi independente, iar mini­strul muncii Şeitan dă asigurări, fără vreo fundamentare legală, că nu se vor da sancţiuni, deocamdată.

226-56106-03_emilboc_34_evz.jpgAm auzit-o azi spusă doar ca supoziţie (existenţa cozilor la ghişee n.r.). Eu nu am cunoştinţă despre aşa ceva. Atâta vreme cât situaţia nu există, este doar o afirmaţie… Oamenii stau la cozi, dar nu pentru situaţia pe care mi-o invocaţi.
Emil Boc, premierul României