Calendar Ortodox vineri, 6 august. Schimbarea la Față a Domnului 2021, cinstită astăzi. Ce este total interzis

Astăzi este celebrată în Calendarul ortodox din 6 august Schimbarea la Față a Domnului din 2021. Practic, în această zi de vineri de post avem parte de dezlegare la pește și cruce roșie. Încă nu am terminat Postul Adormirii Maicii Domnului. În tara noastră, conform tradiției, această sărbătoare marchează începutul toamnei și există o serie de superstiții și tradiții respectate de toți creștinii.

Ce este total interzis vineri, de Schimbarea la față

Această sfântă sărbătoare mai este cunoscută și sub numele de Obrejenia, care înseamnă transformare în slavonă. Schimbarea la Față a fost pomenită prima dată în secolul IV. În calendarul ortodox Schimbarea la Față este însemnată cu cruce roșie și este deosebit de importantă, așa că trebuie să respectați toate interdicțiile din această zi dacă vreți să vă meargă bine.

În primul rând, după această dată este interzis scăldatul în ape curgătoare sau spălatul rufelor în râu. Nici animalele nu trebuie băgate în apă de asemenea. În popor se spune că persoanele care nu țin această sărbătoare vor fi uscate și gălbejite ca florile. De asemenea cine spală rufe pe 6 august se va umple de ploșnițe și păduchi.

Fetele nu au voie să se spele în această zi, iar celor care nu respectă acest lucru nu le va mai crește părul, așa cum nu mai crește iarba. Cei care nu își pot vedea în această zi umbra capului la răsăritul soarelui vor muri până la finalul anului. Cine va mânca struguri nesfințiți înainte de 6 august va avea dureri de burtă.

Trebuie să te împaci cu cei cu care ești certat

Este bine să te împaci cu cei cu care te-ai certat, pentru că altfel tot anul vei fi mustrat. Femeile însărcinate care sărbătoresc această zi sfântă vor avea o sarcină ușoară, iar copiii lor vor fi sănătoși. De pe 6 august nu este bine să se mai doară afară. Pe 6 august trebuie să-ți prăznuiești morții dând de pomană.

Se spune că dacă în Ziua Schimbării la Față vremea este frumoasă, însorită, toamna va fi îmbelșugată. Dacă va ploua atunci toamna va fi mohorâtă. Potrivit tradiției populare nu este bine să călătorim în această zi deoarece ai putea rătăci drumul spre casă.

Zi cu dezlegare la pește

Schimbarea la Față a Domnului 6 august 2021. Este prima și singura zi cu dezlegare la peşte din Postul Adormirii Maicii Domnului. Sărbătoare Mare în calendarul creştin ortodox, marcată cu cruce roşie. Schimbarea la Față a Domnului este unul din Praznicele împărătești ale Bisericii Ortodoxe și se sărbătorește în fiecare an la data de 6 august.

Calendar Ortodox vineri, 6 august. Schimbarea la Față a Domnului 2021, cinstită astăzi. Ce este total interzis

În Noul Testament se arată că Iisus Hristos împreună cu  trei dintre ucenici, Apostolii Petru, Iacov și Ioan au mers pe Muntele Tabor unde, în timp ce Îl priveau, Mântuitorul a început să strălucească foarte puternic. În timpul acestei străluciri, au venit Ilie și Moise din Vechiul Testament și au vorbit cu Iisus, iar ucenicii au rămas muți de uimire.

”La șase zile după ce a spus ucenicilor Săi: ”Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind întru putere” (Matei 16, 28; Marcu 9, 1), Iisus îi luă pe Apostolii Săi preferați: Petru, Iacov și Ioan; ducându-i deoparte, urcă pe un munte înalt- muntele Taborului în Galileea- ca să se roage.

Se cuvenea într-adevăr ca cei care aveau să asiste la suferința Sa la Ghetsimani și care aveau să fie martorii cei mai importanți ai Patimilor Sale, să fie pregătiți pentru această încercare prin priveliștea slăvirii Sale: Petru, pentru că tocmai își mărturisise credința în dumnezeirea Sa; Iacov, căci a fost primul care a murit pentru Hristos; și Ioan care mărturisi din experiența sa slava dumnezeiască, făcând să răsune ca „fiu al tunetului” teologia Cuvântului întrupat.

Calendar Ortodox vineri, 6 august. Schimbarea la Față a Domnului 2021, cinstită astăzi. Ce este total interzis

La sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului se dă dezlegare la pește, dat fiind că evenimentul se petrece în Postul Adormirii Maicii Domnului, care a început pe 1 august 2021 și durează până pe 14 august. De asemenea, Schimbarea la Față a Domnului este singura zi din post în care se poate mânca pește. Postul Adormirii Maicii Domnului este al treilea post din cele patru de peste an, dar și postul cu cele mai puține dezlegări la pește.

Rugăciune către Domnul Iisus

Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea Ta, întru această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit și ai primit moarte pe Cruce pentru păcatele noastre, că noi suntem cei ce Te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe și cu fărădelegile noastre cele rele. De aceea, ne rugăm bunătății Tale celei nemărginite să ne faci și pe noi părtași sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni și morții Tale celei de viață făcătoare, pentru ca să ne învrednicim, prin darul Tău, să câștigăm și noi asemenea Ție, pentru dragostea Ta, precum Tu, Cel Milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea noastră, întărindu-ne pururea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemulțumitorii evrei.

Și ne înviază simțirile noastre cele sufletești, ca să cunoaștem moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut și zidirile cele neînsuflețite, care s-au mișcat la răstignirea Ta, cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios și, rugându-Ți-se, l-ai primit în Rai. De aceea întărește-ne, Doamne, ca să putem ridica cu bucurie, de astăzi înainte, Crucea Ta cu deplină pocăință. Întristarea morții Tale să o simțim, precum au simțit-o Preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi și mironosițele femei.

Dă-ne, Doamne, și nouă, darul Tău, precum ai dat atunci tâlharului celui rău, și iartă păcatele noastre pentru sfintele Tale Patimi, și ne primește prin pocăință împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce ne ești. Asemenea fă cu toți creștinii, vii și morți, precum se roagă Ție, în toate zilele, Sfânta Biserică și le iartă lor toate păcatele și-i învrednicește pe ei de Împărăția Ta ca să vadă lumina Ta și să mărească slava Ta. Ne închinăm Crucii Tale, Hristoase, și zicem către dânsa: mărire ei pentru dragostea Ta.

Bucură-te, Preacinstită Cruce a lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus țintuit. Bucură-te, pom preamărit, pentru că Tu ai ținut Rodul vieții Ce ne-a mântuit din moartea păcatului.

Bucură-te, toiagul cel tare care ai sfărâmat ușile iadului. Bucură-te, cheia împărătească ce ai deschis ușa Raiului. Ne bucurăm și noi pentru că vedem pe vrăjmașii Tăi surpați jos, iar pe prietenii Tăi că împărățind în ceruri, pe vrăjmașii Tăi biruiți de puterea Ta, iar pe creștinii ce Ți se închină, înarmați cu puterea Ta. O, Răstignitul meu Hristoase, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri și câtă necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai pildă de adevărată răbdare! De aceea, cum putem noi să fugim de Cruce, văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum să ne pară grele chinurile, văzând pe Stăpânul nostru că le iubește și le cere și le socotește Lui de mare cinste? Rușine ne este, cu adevărat, de ne vom întrista de relele ce ne pricinuiesc oamenii sau de ispitele ce ni le aduc diavolii, trupul și gândurile noastre cele rele, sau pentru sărăcia și bolile ce ne vin din voia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, deoarece acestea toate le trimite pentru ca să ne apropie mai mult de El, pentru ca să-L slăvim și să ne pedepsim în această viață pentru binele nostru, pentru ca să ne odihnim cu mai multă mărire întru Împărăția Lui cea veșnică. Și, de vreme ce este așa, înmulțe ște-ne, Doamne, ostenelile, ispitele și durerile, dar să ne înmulțești împreună și să ne prisosești și răbdarea și puterea, ca să putem răbda toate câte ni s-ar întâmpla. Pentru că recunoaștem că suntem neputincioși de nu ne vei întări, orbi de nu ne vei lumina, legați de nu ne vei dezlega, fricoși de nu ne vei face îndrăzneți, răi de nu ne vei preface în buni, pierduți de nu ne vei ierta, robi de nu ne vei răscumpăra cu bogata și dumnezeiasca Ta putere și cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia ne închinăm și o mărim, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Calendar Ortodox vineri, 6 august. Schimbarea la Față a Domnului 2021, cinstită astăzi. Ce este total interzis