Calendar Ortodox, 4 septembrie. Doi mari sfinţi sunt pomeniţi astăzi. E sărbătoare mare pentru credincioşi

Sfântul Vavila

Sfântul Sfințit Mucenic Vavila a fost ales Episcop al Antiohiei în anul 237. A fost Episcop al Antiohiei timp de 13 ani, până în anul 250. În anul 250 împăratul Deciu a declașat una dintre cele mai puternice persecuții împotriva creștinilor, din Imperiul Roman.

În primul rând, această persecuție a vizat pe conducătorii Bisericii Creștine din Imperiu, între primii arestați fiind și Episcopul Antiohiei, Sfântul Vavila. În timp ce era purtat prin oraș în lanțuri, fiind bătut și supus oprobiului public, trei tineri pe nume Urban, Prilidian și Apolonie mergeau în urma Sfântului, fiind ucenicii acestuia.

Au fost prinși și ei și duși înaintea împăratului, iar împreună cu Sfântul Sfințit Mucenic Vavila au suferit moarte martirică prin decapitare, nedorind să renunțe la credința lor în Domnul nostru Iisus Hristos.

Calendar Ortodox, 4 septembrie. Doi mari sfinţi sunt pomeniţi astăzi. E sărbătoare mare pentru credincioşi

Sfântul Ioan Gură de Aur, într-un cuvânt de laudă despre Sfântul Vavila descrie faptele sale din timpul vieții și de după moarte zicând: pentru un om de rând nu sunt fapte bune după moarte, dar pentru un martir sunt multe și mari, nu pentru ca să devină mai cunoscut, căci nu are nevoie de slavă de la mulțime, ci ca tu necredinciosule să înveți că moartea martirilor nu e moarte, ci începutul unei vieți mai bune… nu te uita doar la fapt, că trupul simplu al martirului zace gol de lucrarea sufletului, ci vezi că o mai mare putere se așază alături de el, diferită de sufletul însuși – adică harul Duhului Sfânt, care le dovedește tuturor cele despre înviere prin minunile pe care se lucrează.

Sfântul Vavila a fost înmormântat în cimitirul creștin din Antiohia, aflat pe drumul care ducea spre celebrul cartier Daphne. În anul 351 sfintele sale moaște au fost mutate într-o biserică ridicată în cinste sa în același cartier antiohian. Acest eveniment reprezintă prima mențiune istorică din aghiografie de translare a unor sfinte moaște.

Din acea basilică moaștele au fost duse la loc în cimitir în timpul împăratului persecutor Iulian Apostatul, fiind readuse apoi de către episcopul Meletie al Antiohiei în catedrala ridicată de el pe malul râului Oronte.

Calendar Ortodox, 4 septembrie. Doi mari sfinţi sunt pomeniţi astăzi. E sărbătoare mare pentru credincioşi

Tot despre Sfântul Vavila, Ioan Gură de Aur spune: a slujit martirilor nu doar prin biserici splendide, nici chiar prin sărbători nenumărate, ci printr-o metodă mai bună decât aceasta. Care este ea? Le-a imitat viața, le-a copiat curajul și prin asta, după putere le-a ținut imaginea vie în el însuși. Pentru că vezi, ei și-au dat trupul spre tăiere, el și-a uscat mădularele trupului pe pământ; ei au oprit flăcările focului, el a stins focul curviei; ei au luptat împotriva dinților fiarelor, dar acesta a depărtat cea mai înfricoșătoare dintre patimi – mânia.

Tot pe 4 septembrie este pomenit şi Sfântul Prooroc Moise

Sfântul Prooroc Moise a fost omul ales de Dumnezeu să scoată poporul evreu din robia egipteană și să îl ducă în Țara Făgăduinței, Canaan. El provenea din seminția lui Levi. Date despre viața lui aflăm din Cărțile Pentateuhului din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, al căror autor este. Din acestea aflăm despre nașterea sa și cum l-a izbăvit Dumnezeu, ajungând să fie crescut de fiica Faraonului Egiptului, ca fiu al acesteia.

Timp de 40 de ani va avea statutul de prinț egiptean până când se va hotărî să ia apărarea conaționalilor săi care erau sclavii egiptenilor. Ucide un egiptean, în dorința de a-și apăra conaționalii, faptă despre care află Faraonul Egiptului și, de teama răzbunării, fuge în Madian, unde Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov (Ieș. 3, 6) se descoperă prin rugul aprins care nu se mistuia. Se căsătorește cu Sefora (Țippora), fiica preotului Ietro.

Calendar Ortodox, 4 septembrie. Doi mari sfinţi sunt pomeniţi astăzi. E sărbătoare mare pentru credincioşi

Stă aici, departe de frații săi aflați în sclavie, timp de patruzeci de ani, apoi se întoarce în Egipt și devine conducătorul poporului evreu, mergând în numele acestora la Faraonul Egiptului, cerându-i eliberarea poporului său.

În urma refuzului sistematic al Faraonului, Dumnezeu trimite la rugăciunea Sfântului Proroc Moise 10 plăgi asupra Egiptului, în urma cărora evreii sunt eliberați și sub conducerea lui Moise pornesc către Țara Canaanului. Din cauza necredinței poporului evreu, atunci când Moise a mers pe Muntele Sinai și a primit Tablele Legii, timp de 40 de ani vor peregrina prin zona deșertică din sudul Orientului Mijlociu de astăzi.

Înainte de a intra poporul în Țara Făgăduinței, Canaan, Moise urcă pe Muntele Nebo de unde vede pământul promis de Dumnezeu și aici a murit la vârsta de 120 de ani.

Calendar Ortodox, 4 septembrie. Doi mari sfinţi sunt pomeniţi astăzi. E sărbătoare mare pentru credincioşi