Membrii comisiilor au solicitat ca reprezentanţii ministerului să trateze prioritar problema defrişărilor ilegale prin Garda Forestieră care este în curs de organizare.

Bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor va scădea, în 2016, cu 64,62%, până la 759,9 milioane de lei, faţă de execuţia preliminată din anul anterior, de 2,13 miliarde de lei, se arată în proiectul de buget, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice /MFP/. Această diminuare este cauzată de faptul că Autoritatea de Management POS Mediu a fost transferată, în cursul acestui an, de la Ministerul Mediului la Ministerul Fondurilor Europene, conform MFP.

Potrivit datelor oficiale, pentru anul viitor sunt prevăzute cheltuieli curente în valoare de 618,87 milioane de lei, din care 184,14 milioane de lei pentru cheltuieli de personal (+23,98% faţă de 2015), iar 11,9 milioane de lei pentru bunuri şi servicii, în scădere cu 8,84% comparativ cu anul care tocmai se încheie.

Priorităţile strategice ale Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor incluse în proiectul de buget se referă, printre altele, la îmbunătăţirea infrastructurii de mediu şi reducerea decalajului existent faţă de alte state membre ale UE, conservarea biodiversităţii, reducerea poluării şi îmbunătăţirea calităţii aerului, promovarea producţiei de energie din surse alternative, regenerabile şi nepoluante, creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi pregătirea Cadrului financiar multianual 2016-2020, asigurarea unui management durabil al apelor, inclusiv prevenirea riscului şi diminuarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, respectiv asigurarea unui management durabil al pădurilor şi al faunei cinegetice.

Sursele de finanţare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanţării Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor sunt structurate astfel: 92,66% din bugetul de stat, 0,79% din fonduri externe nerambursabile şi 6,55% venituri proprii.

SURSA: Agerpres