Bugetul Camerei Deputaţilor pentru anul 2021 a primit raport cu aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de buget-finanţe din Parlament, cu 24 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 16 abţineri.

Propunerea bugetară pentru Camera Deputaţilor este de 499.267.000 lei credite bugetare. Această cifră reprezintă o creştere cu 18,02% faţă de execuţia preliminată de anul trecut.

Valorea creditelor de angajament

De asemenea, creditele de angajament au o valoarea de 550.835.000 lei. Această cifră reprezintă o creștere de 29,69% faţă de suma din 2020.

Cheltuielile curente sunt estimate la 472.443.000 lei (credite bugetare) şi 472.385.000 lei (credite de angajament), mai mari cu 12,43% faţă de anul trecut. Cheltuielile de personal se cifrează la 348.316.000 lei (credite de bugetare) şi 348.316.000 lei (credite de angajament), mai mari cu 3,91% faţă de execuţia preliminată din 2020, iar pentru bunuri şi servicii – 69.769.000 lei (credite bugetare) şi 69.769.000 lei (credite de angajament), în creştere cu 44,12% faţă de 2020.

La titlul IX – „Asistenţă socială” sunt cuprinse indemnizaţii de 35.775.000 lei pentru foşti demnitari ai statului.

Trebuie menționat că secretarul general al Camerei Deputaţilor, George Dumitrică, a transmis că bugetul Camerei Deputaţilor „asigură buna funcţionare a activităţii parlamentare, precum şi lucrările de investiţii din acest an”.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a propus ca sumele din buget destinate pensiilor speciale ale parlamentarilor să fie transferate în bugetului Ministerului Muncii.

Reprezentantul Ministerul Finanţelor a precizat că suma necheltuită va fi transferată la Fondul de rezervă, menţionând că nu se poate face acum această modificare, deoarece bugetul Camerei a fost deja adoptat de plen.

Camera Deputaților, decizie de ultim moment

Plenul Camerei Deputaților a adoptat luni o nouă hotărâre cu privire la modificarea regulamentului ce privește invalidarea alegerii parlamentarilor. Astfel, potrivit hotărârii, Comisia de validare propune invalidarea alegerii unui parlamentar în cazul în care constată încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea condiţiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales şi în cazul în care există o hotărâre judecătorească privind săvârşirea unei infracţiuni legate de derularea procesului electoral

Noua hotărâre modifică Regulamentul Camerei Deputaţilor. “Comisia de validare a Camerei Deputaților propune invalidarea alegerii unui deputat în cazul în care, din actele comunicate de birourile electorale competente, constată încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea condiţiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales şi/sau în cazul în care constată că există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea de către respectivul deputat a unei infracţiuni legate de derularea procesului electoral”, prevede hotărârea.