Conform unei rectificări bugetare, trei dintre aceste programe beneficiază de bugete suplimentate. Astfel, bugetul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a fost suplimentat cu 10 milioane de lei numărul de beneficiari ai acestui program crescând de la  minim 72 de beneficiari  la minim 172 de beneficiari.

Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare   – START  i s-au alocat în plus, la bugetul existent, tot 10 milioane de lei, numărul de beneficiari crescând de la minim 92 de beneficiari la minim 192 de beneficiari.

De asemenea, în cazul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, mărire bugetară cu aceeasi suma de 10 milioane de lei, numărul crescut de beneficiari de la minim 494 de beneficiari la minim 729 de  beneficiari.