Bărbații au câștigat mai mult decât femeile în  majoritatea  activităţilor  economice,   cele   mai 

mari depăşiri ale câştigului  salarial  mediu  brut lunar înregistrându-se astfel: 32,0% în intermedieri financiare și asigurări, 26,4% în industria prelucrătoare, 18,6% în alte activități de servicii, 18,3% în informații și comunicații și 12,4% din comerț în 2014. Pe de altă parte, femeilor le revin câștiguri medii brute lunare superioare bărbaților în activitățile de servicii administrative și activtiăți de servicii suport (29,1%), construcții (19,9%), transport și depozitare (7,0%), industrie extractivă (6,6%), distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (2,7%), adminsitrație publică (0,9%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (0,6%). 

Cele mai mari câștiguri salariale brute anuale revin salariaților cu 20-29 de ani vechime în cadrul aceleaiși întreprinderi (38.663 lei/an). Pe sexe, salariații cel mai bine remunerați au fost bărbații cu 30-39 de lei ani vechime în întreprinderi (42.252 lei/an), respectiv femeile cu 20-29 ani vechime în întreprinderi (36.980 lei/an).